Pregledajte i pretražite zahtjeve

  

Pronađeno oko 724 zahtjeva za pristup informacijama

                Poštovani,                   u privitku dostavljamo dopis PPI-DO-1/2020-2 od 10. siječnja 2020.                   S poštovanje...
Protupožarni put s elementima šumske ceste na otoku Biševu
Odgovor Hrvatske šume, Zagreb prema Stjepan Tafra dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani gosp. Tarfa,   Vezano za Vaš Zahtjev koji ste podnijeli temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15), odnosno uvid u cj...
Iznos donacija i prijavljenih donacija
Odgovor Financijska agencija, Zagreb prema Ivan Blažević dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, U prilogu se nalazi odgovor za zahtjev za pristup informacijama. S poštovanjem   Služba za informiranje Ministarstva financija *P/35...
Poštovana, Ovim putem Vas obavještavam da je vezano uz Vaš zahtjev odlučeno rješenjem. Isto je dostupno na oglasnoj ploči i web stranici Ministarstv...
Poštovani, U privitku se dostavlja obavijest službenice za informiranje Upravnog suda u Rijeci poslovni broj PPI-6/2019 od 23. listopada 2019. S pošt...
Poštovani,   nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, sukladno članku 23. stavku 1. točki 1., u vezi s člankom 17. stavkom 1. točkom 2. Z...
Poštovani, Porezna uprava Vam nije uskratila informaciju već Vas je uputila na komunikacijski kanal namijenjen svim građanima Republike Hrvatske, pute...
Statistika zaposlenih od 2016. do 2019.
Dodatna poruka poslana je Univerzal, Đakovo od strane Mirko Predrijevac dana .

Odbijen.

Za: Danijel Geošić Postovani, temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi odgovorite na postavljeni zahtjev bez obzira gdje se trazeni...
Poštovani, U privitku dostavljamo obavijest, S poštovanjem, Mario Violić, službenik za informiranje Ministarstva kulture
Za: Nautički centar Komiža Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Poštovana, molim Vas uvid u sve ugovo...
Poštovani, U prilogu očitovanje. Lijepi pozdrav, Martina Požarić Službenica za informiranje Primorsko-goranska županija Ured županije Adamićeva...
Poštovani, zahtjev za pristup informacijama nije upućen u skladu sa člankom 18., stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama jer ne sadrži podat...
Poštovani, ljubazno molim postupite u skladu sa odredbama članka 18. stavka 3. i članka 20. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama te dosta...
Poštovana,   u privitku dostavljam pismeno.   S poštovanjem, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Službenik za...
Za: Mario Violić Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Postovani, Zahvaljujem na odgovoru iz koga je r...
Provjerena je email adresa za slanje zahtjeva za pravo na pristup informacijama - u sluzbenom registru Povjerenika za informiranje stoji ista adresa na...
Upit za kriterije postavljanja baznih stanica i uporabnu dozvolu bazne stanice u ulici Kozlar 2
Dodatna poruka poslana je Grad Pag od strane Udruga Eko-Zadar dana .

Ne posjedujemo informacije.

Za: Grad Pag - gradska uprava Poštovani, utoliko, ispričavam se na smetnji. Svakako, hvala na informaciji. S poštovanjem, Udruga Eko-Zadar
Zapisnik o inspekcijakom nadzoru
Odgovor Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb prema D.Saic dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, dostavljamo Vam dopis u prilogu. S poštovanjem,   [1]cid:[email protected] REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA M...
Postovana, opetovano zatražena informacija zaštićena je zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka sukladno Rješenju Službenice za inf...
Poštovana,   nastavno na vaš zahtjev za pristup informacijama od 11. lipnja 2019. ovim putem u privitku dostavljamo rješenje.   Lijep pozdrav,...
Odgovor na PRŠI nacrt
Odgovor Grad Županja prema Dominik Jeličić dana .

Odbijen.

Poštovani , U privitku dostavljam rješenje. S poštovanjem     Annemarie Balentović, dipl.iur. Grad Županja Gradska služba J.J.Strossmay...
Poštovana, kao što je navedeno u prethodno dostavljenom odgovoru na Vaš upit, Hrvatski planinarski savez donosi odluke putem Skupštine HPS-a i Izvrš...
Poštovani, Za traženu lokaciju (katastarska čestica br. 958 , zk.ul. br. 1415, k.o. Grad Bjelovar) Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno u...
Poštovani, sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske (KASA: 022-03/16-07/63, URBROJ: 50301-09/09-16-3 od 16. ožujka 2016.) o  međusobnom službenom...
Poštovani, Turistička zajednica grada Komiže s lokalnom jedinicom Grad Komiže nije potpisala nikakav dokument, a u vezi s projektom "Centar za posjet...