Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 19)

  

Pronađeno oko 1128 zahtjeva za pristup informacijama

Tužbe protiv novinara i medija
Odgovor Trgovački sud u Zadru prema Gong dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, obzirom ste povukli zahtjev, predmet formiran po istome poslovnog broja 26 Su-138/2019 se odlaže ad acta. Službenica za informiranje Sudsk...
Tužbe protiv novinara i medija
Odgovor Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Zagreb prema Gong dana .

Ne posjedujemo informacije.

Broj. 26-su-217/19 Zagreb, 21. veljače 2019. Poštovani, U privitku Vam dostavljam rješenje o obustavi postupka, na znanje. Jasna Švigir Tajnica su...
Broj članova političkih stranaka
Odgovor Varaždinska županija prema Drazen Struk dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, Ovim putem obavještavam vas da smo pregledom pretinca e-pošte, našli vaš mail s upitom u kod nas zaprimljenoj bezvrijednoj pošti. Stoga vam...
  Poštovani,   u privitku Vam dostavljamo dopis Agencije za zaštitu osobnih podataka.   Lijep pozdrav,   Pisarnica      
E-riznica plaćanja iz Državnog proračuna po dobavljačima (otvaranje baze podataka)
Dodatna poruka poslana je Ministarstvo financija, Zagreb od strane Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjedujemo informacije.

Za: Informiranje Poštovani, Zahvaljujem na odgovoru koji ste dostavili na moju privatnu email adresu. Proteklo je 1288 dana od podnošenja zahtjeva...
Ministarstvo je odbilo naš zahtjev kao neosnovan temeljem čl. 15 stavka (4) točke 2 ZPPI-a koji citiramo: „Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup...
Ugovor o pružanju javne usluge prijevoza
Odgovor Grad Sisak prema Matija Crnić dana .

Odbijen.

Poštovani, u privitku se nalazi Rješenje.       Srdačan pozdrav   Službenica za informiranje GRAD SISAK Rimska 26, Sisak Tel: 044/5...
Poštovani, slijedom Vašeg zahtjeva u kojem nas tražite informacije o radnjama poduzetim u predmetu KLASA: 362-02/17-16/2848 koji se vodi po prijavi ne...
Pristup na API Hrvatskog sabora
Odgovor Hrvatski sabor, Zagreb prema Gong dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, sukladno članku 23., stavku 1., podstavku 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) obavještavamo vas da API dokumen...
    [1]cid:[email protected]                                                             [2]cid:[email protected]  ...
Informacije o poštanskim rajonima
Dodatna poruka poslana je Hrvatska pošta, Zagreb od strane Miroslav Schlossberg dana .

Odbijen.

Za: Hrvatska pošta, Zagreb Postovani, Zaprimio sam vase rjesenje vase oznake HP-08-032802/18 pd 26.11.2018. kojim odbijate zahtjev za pristup inform...
Postanskim putem zaprimio sam dopis tijela javne vlasti (HZJZ) klasa 008-02/17-09/5, urbroj 381-09-90-18-20, od 2. studenog 2018 kojim me obavijestavaj...
Tijelo javne vlasti (MUP) obavijestio me dopisom klasa 008-01/17-01/99 od 30. listopada 2018. o rjesenju Povjerenika za informiranje, klasa UP/II-008-0...
Pristup dokumentima uklonjenima s E-savjetovanja
Zahtjev za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb od strane Gong. Komentirao Gong dana .

Odbijen.

Poštovani, budući da je istekao rok za odgovor tijela javne vlasti, upućena je žalba Povjereniku za informiranje 14.11.2018.: --- ŽALBA ZBOG NEPOST...
Prijeđeni kilometri aktivinih autobusa
Odgovor Zagrebački električni tramvaj, Zagreb prema Luka Savić dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, na mrežnoj stranici tvrtke ZET d.o.o. objavljeno je Izvješće sa svim relevantnim podatcima i informacijama iz djelokruga rada koje smo dužn...
---------- Forwarded message --------- From: Ured Ravnatelja Date: Fri, Nov 2, 2018 at 10:15 AM Subject: Miroslav Schlossberg_pravo na pristup infor...
Upute za građanke i građane RH u BiH za europarlamentarne izbore
Zahtjev za Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb od strane Gong. Komentirao Gong dana .

Ne posjedujemo informacije.

Odgovor na zahtjev očekujemo od Državnog izbornog povjerenstva.
Poštovani g. Valentin, U privitku vam dostavljamo Rješenje. Činimo to ovim načinom jer nemamo Vašu adresu za zemaljsku poštu. Srdačan pozdrav,  ...
Akumulacije Samarica i Miletinac
Odgovor Bjelovarsko-bilogorska županija prema Darko Podravec dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, zaprimili smo Vaš zahtjev za pravo na pristup informacijama i mogu Vas izvjesiti kako Bjelovarsko-bilogorska županija ne raspolaže s dokumen...
Ministarstvo rada (MRMS) nam je poslalo rješenje o zahtjevu putem pošte. Naš zahtjev je odbijen budući da je MRMS utvrdilo da ne posjeduje informacije....
Prosječna plaća po zanimanjima
Odgovor Državni zavod za statistiku, Zagreb prema Ivana Dautović dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovana gospođo Dautović,   nastavno na Vaš zahtjev u prilogu dostavljamo rješenje. Plaćama po zanimanjima ne raspolažemo.   Dodatno Vas žel...
Putem pošte smo dobili rješenje kojim se odbija naš zahtjev s obrazloženjem da Ministarstvo rada ne posjeduje tražene informacije.
Poštovani, u prilogu dostavljamo Rješenje. S poštovanjem, Janja Miličević | Pravni savjetnik RJ Pravni i kadrovski poslovi t: +385 (0)1 634 2453 |...
Poštovani,   sukladno članku 23. stavku 1. točki 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15; u daljnjem tekstu: Zakon), kojim je...
Studija isplativosti za gradnju bazena
Odgovor Grad Županja prema Ilija Tikvić dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, u privitku dostavljam Rješenje. S poštovanjem A. Balentović