Bodovni prag

Zahtjev za pristup informacijama od Sara Marić za Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
Koliko bodova je ostvario zadnji upisani student na
RITEH-u smjera računarstvo? Ako možete navesti podatke za posljednje tri godine. Hvala.

S poštovanjem,

Sara Marić

KLASA: 008-01/22-01/04

URBROJ: 2170-57-04-22-2

U Rijeci, 25. 11. 2022. godine

 

-gđi. Sari Marić

 

 

Poštovana,

 

postupajući po Vašem zahtjevu za pravo na pristup informacijama od 24.
studenog 2022. godine dostavljamo Vam tražene informacije, a sukladno čl.
20. st. 1. te čl. 23., st. 1., t. 1., Zakona o pravu na pristup
informacijama (“Narodne novine” br. 25/13, 85/15, 69/22).

Tražene informacije su se odnosile na ostvarene ECTS bodove studenata
studija računarstva (zadnji upisani studenti u periodu od posljednje 3
godine).

 

Informacija je kako slijedi:

 

1. Akademska godina 2022./2023.....661,5 bodova

2. Akademska godina 2021./2022.....601 bod

3. Akademska godina 2020./2021.....657 bodova

 

 

S poštovanjem,

 

Marijana Burić Redžović, dipl. iur.

Službenica za informiranje

 

Sveučilište u Rijeci

Tehnički fakultet

Vukovarska 58

51 000 Rijeka

e-mail: szinfo[1]@riteh.hr

tel: +385 51 651 406

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]