Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Javne ustanove and Odgoj, obrazovanje, znanost i sport, također poznato kao RITEH

2 zahtjeva
KLASA: 008-01/24-01/02 URBROJ: 2170-1-43-24-2 U Rijeci, 25. 4. 2024. godine N/P: -Korisnik informacije, g. Igor Šušnjar Poštovani, postupajući po...
Bodovni prag
Odgovor Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet prema Sara Marić dana .

Uspješan.

KLASA: 008-01/22-01/04 URBROJ: 2170-57-04-22-2 U Rijeci, 25. 11. 2022. godine   -gđi. Sari Marić     Poštovana,   postupajući po Vaše...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?