Bodovni prag Medicina Split

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet je trebala odgovoriti brzo i od strane (detalji)

Za: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
Temeljem zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Koliko bodova je ostvario zadnji upisani student na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Medicine u Splitu. Molim Vas da navedete podatke za posljednje tri godine.
Hvala.

S poštovanjem,Daniela Burazin

Diana Raos, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

Poštovani,

 

odsutna sam od 6. lipnja 2022. te Vas molim da se obratite na adresu
e-pošte

[e-mail adresa].

 

Zahvaljujem,

tajnica Fakulteta, Diana Raos