Bodovni prag na Medicinskom fakultetu u Splitu

Zahtjev za pristup informacijama od Luka Kolić za Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
Koliko je bodova imao zadnji upisani student 2020. godine na integriranom diplomskom i prediplomskom sveučilišnom studiju Dentalne medicine u Splitu?

S poštovanjem,
Luka Kolić