Za: Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
Koliko je bodova imao zadnji upisani student 2022. godine na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Dentalne medicine u Zagrebu.

S poštovanjem,
Karlo T.

Ines Skansi, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet

Poštovani,
Bodovni prag posljednjeg upisanog studenta  na integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine u akademskoj godini
2022./2023 je 739,30.
Skrećemo pozornost da je broj bodova promjenjiva kategorija jer isključivo
ovisi o  rezultatima državne mature i prosjeka ocjena kandidata koji su se
prijavili na  studij Dentalne medicine za svaku pojedinu akademsku godinu.