Za: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet

Poštovani, koliko je bodova ostvario zadnji upisani učenik na maturi 2021?

S poštovanjem,
Petra

Dina Švedl Šarić, dipl.iur., Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet

Poštovana,

Posljednji rangirani student u 2021/2022 na ljetnom roku imao je ukupan broj bodova: 692.

S poštovanjem,

Dina Švedl Šarić, dipl. iur.

Zamjenica službenika za informiranje Medicinskog fakulteta Osijek

prikazati citirane dijelove