Broj turista u 2014. godini

Zahtjev za pristup informacijama od Ivica Jeđud za Turistička zajednica Hlebine

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Turistička zajednica Hlebine ne posjeduje traženu informaciju.

Poštovani Turistička zajednica Hlebine,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas statisticke podatke o broju turista kojima Vi raspolazete a koji su u nadleznosti Turistička zajednica Hlebine. Moli se dostava trazenih informacija za razdoblje od 1.1.2014. do 31.12.2014.

S poštovanjem,

Ivica Jeđud

Opcina Hlebine,

Poštovani, 
zaprimili smo Vaš zahtjev za pristup informacijama vezanih uz podatke o
broju turista kojima raspolažemo. 
Nažalost, moram Vas obavijestiti da Turistička zajednica Općine Hlebine ne
djeluje već dulje vrijeme, već je u tijeku osnivanje Turističke zajednice
Srednje Podravine koja će obuhvaćati područje 7 Općina, tako da ni ne
raspolažemo brojem turista koji su posjediti Hlebine. 
Ukoliko Vam možemo pomoći na bilo koji drugi način molimo da nas
kontaktirate. 
Srdačan pozdrav.
Općina Hlebine
Dana 16. travnja 2015. u 14:55 Ivica Jeđud
<[1][ZPPI #311 email]> je napisao/la:

Poštovani Turistička zajednica Hlebine,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi
informacija:

Molim vas statisticke podatke o broju turista kojima Vi raspolazete a
koji su u nadleznosti Turistič ka zajednica Hlebine. Moli se dostava
trazenih informacija za razdoblje od 1.1.2014. do 31.12.2014.

S poštovanjem,

Ivica Jeđud

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[2][ZPPI #311 email]

Je li [3][email address] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Turistička zajednica Hlebine? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
[4]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:
[5]http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #311 email]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. http://imamopravoznati.org/change_reques...
5. http://imamopravoznati.org/help/officers