Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015

Zahtjev je djelomično uspješan.

Miroslav Schlossberg

Tijelo javne vlasti [Authority name],

Ljubazno vas molim ako ste u mogućnosti odgovorom potvrdite primitak ovog emaila.

Obrazac broj 2 - zahtjev za pristup informacijama

Informacija koja se traži:
- evidencija primljenih darova koju vodi gore navedeno tijelo javne
vlasti, s podacima za period 2011. godine do 2015. godine
(ukljucujuci navedene godine)

Način pristupa informaciji:
- dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju
elektronskim putem (na ovu adresu)

Poznato je iz Uredbe o darovima koje prime dužnosnici (NN
141/2004), da tijelo u kojem dužnosnik obnaša dužnost vodi
evidenciju primljenih darova, koji su mu predani na korištenje.
Takodjer je poznato da evidencija primljenih darova sadrži sljedeće
podatke:
– ime, prezime i adresu dužnosnika koji je dar primio te dužnost
koju je obnašao u trenutku primitka dara,
– ime, prezime i adresu darovatelja, odnosno naziv i sjedište
državnog tijela ili pravne osobe, ako je dar predan u ime državnog
tijela ili odnosno pravne osobe,
– opis dara,
– datum darivanja,
– datum predaje dara tijelu u kojem dužnosnik obnaša dužnost.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
(podnositelj zahtjeva)

Ivana Buršić, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb


Poštovani,

za sve upite obratite se na  01/4598 009 ili 01/4597 704.

S poštovanjem,
Ivana Buršić

Ivana Buršić, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb

1 privitaka

Poštovani gospodine Schlossberg,

u privitku ovog e-maila dostavljam Vam odgovor na zahtjev za pristup informacijama od 3. siječnja.
Molim potvrdu primitka ovog e-maila.

S poštovanjem,

Ivana Buršić
Službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Tijelo je u prilogu uputilo na sljedeci link:
http://www.mvep.hr/hr/dokumenti-i-obrasc...

Na linku je pronadjen dokument s protokolarnim darovima:
http://www.mvep.hr/files/file/2016/16011...
- koji sadrzi 2 stupca: redni broj, opis dara i datum darivanja

Miroslav Schlossberg

Poštovani Ivana Buršić,

Mislim da se nismo dobro razumijeli te stoga dostavljam ovaj zahtjev za dopunu odnosno ispravak informacije.

Ljubazno vas molim potvrdu primitka ovog zahtjeva.

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

Dana 3.1.2016. podnio sam zahtjev za ponovnu uporabu
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 18. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13, 85/15) kojim sam zatražio dostavu informacije:

- evidencija primljenih darova koju vodi gore navedeno tijelo javne
vlasti, s podacima za period 2011. godine do 2015. godine
(ukljucujuci navedene godine)

Budući da sam dana19.1.2016. zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

- u vasem odgovoru dostavili ste link na stranicu:
http://www.mvep.hr/hr/dokumenti-i-obrasc...

- Na linku je pronadjen dokument s protokolarnim darovima:
http://www.mvep.hr/files/file/2016/16011... - koji sadrzi 2 stupca: redni broj, opis dara i datum darivanja

- Iz datoteke koju ste poslali nije potpuno jasno da li je to datotek koj apokazuje darove koje je MVEP dobio ili koje su duznosnici dobili? naime, podsjecam ponovno, ja sam trazio popis darova koje su duznosnici dobili.

Ponavljam takodjer podatke koje sam naveo i u izvornom zahtjevu:
Poznato je iz Uredbe o darovima koje prime dužnosnici (NN
141/2004), da tijelo u kojem dužnosnik obnaša dužnost vodi
evidenciju primljenih darova, koji su mu predani na korištenje.
Takodjer je poznato da evidencija primljenih darova sadrži sljedeće
podatke:
– ime, prezime i adresu dužnosnika koji je dar primio te dužnost
koju je obnašao u trenutku primitka dara,
– ime, prezime i adresu darovatelja, odnosno naziv i sjedište
državnog tijela ili pravne osobe, ako je dar predan u ime državnog
tijela ili odnosno pravne osobe,
– opis dara,
– datum darivanja,
– datum predaje dara tijelu u kojem dužnosnik obnaša dužnost.

Iz datoteke koju ste dostavili, *nedostaju* sljedeci podaci:
– ime, prezime i adresu dužnosnika koji je dar primio te dužnost
koju je obnašao u trenutku primitka dara,
– ime, prezime i adresu darovatelja, odnosno naziv i sjedište
državnog tijela ili pravne osobe, ako je dar predan u ime državnog
tijela ili odnosno pravne osobe,
– datum predaje dara tijelu u kojem dužnosnik obnaša dužnost.

Molim dostavu nove datoteke ili nadopunu postojece datoteke s trazenim informacijama.

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama ZPPI-ja.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete:

1) Podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje najkasnije u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva i pokrenuti drugostupanjski postupak, i/ili
2) Podnijeti predstavku Povjereniku za informiranje jer tijelo ne poštuje propisane zakonske rokove.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na:
http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Za slanje predstavke ne postoji rok, možete je poslati čak i kada istekne rok za žaljenje. Kako bismo vam olakšali, kreirali smo ovaj online obrazac za slanje predstavke:
https://imamopravoznati.typeform.com/to/...

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Ivana Buršić, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb

1 privitaka

Poštovani gospodine Schlossberg,

slijedom Vašeg zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije (mail niže) te upozorenja i traženja postupanja po istom, kojeg smo zaprimili 16. lipnja 2016. godine, od povjerenice za informiranje RH, slijedom Vaše predstavke od 9. travnja 2016., u privitku ovog maila dostavljam Vam obavijest na Vaš zahtjev za dopunom ili ispravkom informacije.
Ljubazno molim potvrdu primitka ovog maila.

S poštovanjem,

Ivana Buršić
Službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove