Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015

Pero Mitric je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb kao dio skupine poslane na 9 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Naziv tijela javne vlasti: [Authority name]

Obrazac broj 2 - zahtjev za pristup informacijama

Informacija koja se traži:
- evidencija primljenih darova koju vodi gore navedeno tijelo javne vlasti, s podacima za period 2011. godine do 2015. godine (ukljucujuci navedene godine)

Način pristupa informaciji:
- dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju elektronskim putem (na ovu adresu)

Poznato je iz Uredbe o darovima koje prime dužnosnici (NN 141/2004), da tijelo u kojem dužnosnik obnaša dužnost vodi evidenciju primljenih darova, koji su mu predani na korištenje. Takodjer je poznato da evidencija primljenih darova sadrži sljedeće podatke:
– ime, prezime i adresu dužnosnika koji je dar primio te dužnost koju je obnašao u trenutku primitka dara,
– ime, prezime i adresu darovatelja, odnosno naziv i sjedište državnog tijela ili pravne osobe, ako je dar predan u ime državnog tijela ili odnosno pravne osobe,
– opis dara,
– datum darivanja,
– datum predaje dara tijelu u kojem dužnosnik obnaša dužnost.

S poštovanjem,
Pero Mitric
(podnositelj zahtjeva)

Marijana Šundov, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani gospodine Mitrić,

Ljubazno vas pozivamo da u roku pet dana od primitka ovog e-maila upotpunite svoj zahtjev za pristup informacijama koji ste nam uputili putem e-maila 3.siječnja 2016.godine.

Naime članak 18. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/2013 i 85/2015) propisuje kako: "Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informaciji, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište."

Iz vašeg maila (u nastavku) vidljivo je kako nedostaje vaša adresa.

S poštovanjem,

Marijana Šundov
službenica za informiranje

Samostalni odjel za odnose s javnošću
telefon: 01 610 6423
mail: [MINGO e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove

Poštovani Marijana Šundov,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija "adresa" je moja
elektronska adresa putem koje sam poslala zahtjev elektronskim
putem.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija.
Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba
dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem
odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada
dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup
informacijama te zbog sigurnosti osobnih podatka i politici
privatnosti ove internetske stranice zabranjemo je slati kućnu
adresu putem ovog javnog portala.

Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem
privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da
želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku
adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje
osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja
odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih
podataka.

Molim vas budite ljubazni i provjerite da moj email s kucnom
adresom nije zavrsio u Junk folderu (Nezeljena posta).

S poštovanjem,

Pero Mitric

Marijana Šundov, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

Povodom zahtjeva za pristup informaciji koji ste poslali putem e-maila na adresu službenika za informiranje, dana 3.siječnja 2016. godine, sa portala „Imam pravo znati“, u kojem tražite evidenciju primljenih darova s podacima za period 2011. godine do 2015. godine (uključujući navedene godine), a vezano za Uredbu o darovima koju prime dužnosnici (Narodne novine 141/2004), temeljem članka 17. stavak 1. točka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 85/2013, 85/2015) očitujemo se kako slijedi;
Dužnosnici Ministarstva gospodarstva u mandatu ove Vlade nisu primili darove iznad vrijednosti od 500,00 kn.
Slijedom navedenog, Ministarstvo gospodarstva ne posjeduje evidenciju darova iz Uredbe o darovima koje prime dužnosnici.

S poštovanjem,

Marijana Šundov
službenica za informiranje

Samostalni odjel za odnose s javnošću
telefon: 01 610 6423
mail: [MINGO e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove