Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015

Zahtjev je uspješan.

Naziv tijela javne vlasti: [Authority name]

Obrazac broj 2 - zahtjev za pristup informacijama

Informacija koja se traži:
- evidencija primljenih darova koju vodi gore navedeno tijelo javne vlasti, s podacima za period 2011. godine do 2015. godine (ukljucujuci navedene godine)

Način pristupa informaciji:
- dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju elektronskim putem (na ovu adresu)

Poznato je iz Uredbe o darovima koje prime dužnosnici (NN 141/2004), da tijelo u kojem dužnosnik obnaša dužnost vodi evidenciju primljenih darova, koji su mu predani na korištenje. Takodjer je poznato da evidencija primljenih darova sadrži sljedeće podatke:
– ime, prezime i adresu dužnosnika koji je dar primio te dužnost koju je obnašao u trenutku primitka dara,
– ime, prezime i adresu darovatelja, odnosno naziv i sjedište državnog tijela ili pravne osobe, ako je dar predan u ime državnog tijela ili odnosno pravne osobe,
– opis dara,
– datum darivanja,
– datum predaje dara tijelu u kojem dužnosnik obnaša dužnost.

S poštovanjem,
Pero Mitric
(podnositelj zahtjeva)

Vlatka Mlakar, Ministarstvo poduzetništva i obrta

1 privitaka

Poštovani gosp. Mitrić,
U prilogu Vam dostavljam popis darova koje je primio ministar Gordan Maras tijekom mandata i koji su uvedeni pod inventurnim brojevima.
S poštovanjem

Vlatka Mlakar
Voditeljica Službe za programe potpora, analizu i središnji informacijski sustava malog gospodarstva
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA / MINISTRY OF ENTREPRENEURSHIP AND CRAFTS
Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, Hrvatska – Croatia
U +385 (0)1 610 6249 fax : +385 (0)1 610 9128
@ [email address] web: www.minpo.hr

prikazati citirane dijelove