Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Naziv tijela javne vlasti: [Authority name]

Obrazac broj 2 - zahtjev za pristup informacijama

Informacija koja se traži:
- evidencija primljenih darova koju vodi gore navedeno tijelo javne vlasti, s podacima za period 2011. godine do 2015. godine (ukljucujuci navedene godine)

Način pristupa informaciji:
- dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju elektronskim putem (na ovu adresu)

Poznato je iz Uredbe o darovima koje prime dužnosnici (NN 141/2004), da tijelo u kojem dužnosnik obnaša dužnost vodi evidenciju primljenih darova, koji su mu predani na korištenje. Takodjer je poznato da evidencija primljenih darova sadrži sljedeće podatke:
– ime, prezime i adresu dužnosnika koji je dar primio te dužnost koju je obnašao u trenutku primitka dara,
– ime, prezime i adresu darovatelja, odnosno naziv i sjedište državnog tijela ili pravne osobe, ako je dar predan u ime državnog tijela ili odnosno pravne osobe,
– opis dara,
– datum darivanja,
– datum predaje dara tijelu u kojem dužnosnik obnaša dužnost.

S poštovanjem,
Pero Mitric
(podnositelj zahtjeva)

Za: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Ljubazno vas molim da provjerite jeste li zaprimili moj zahtjev za pristup informacijama koji sam dostavio dana 3. sijecnja 2016.

Možda je zahtjev završio kao spam (neželjena pošta) te ćete možda trebati provjeriti s vašim IT odjelom.

Odgovorite ako ne možete pronaći zahtjev da ponovno pošaljem svoj zahtjev.

S poštovanjem,
Pero Mitric

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na:
http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani,
Sukladno vašem traženju putem privatnog emaila, niže vam šaljem svoju adresu.

Ljubazno vas molim odgovor na ovu adresu jer sam ovim putem poslao izvorni zahtjev.

S poštovanjem,
Pero Mitrić
[osobna adresa]

---------- Forwarded message ----------
From: ppi <[email address]>
Date: 2018-03-26 16:05 GMT+02:00
Subject: RE: 008-03/18-01/26
To: "[email address]" <[email address]>

Poštovani gospodine Mitriću,

ljubazno Vas molimo da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15, u daljnjem tekstu: Zakon) nadopunite svoj zahtjev za pristup informacijama od 3. siječnja 2016. godine kojim ste tražili evidenciju primljenih darova za period od 2011. do 2015 godine, sukladno članku 18. stavak 3., navođenjem imena i prezimena te adrese podnositelja zahtjeva, odnosno naziva pravne osobe i njezinog sjedišta.

Napominjemo da ako, sukladno članku 20. stavak 2. Zakona, ne ispravite zahtjev na odgovarajući način, isti će biti odbačen.

Ljubazno Vas molimo da potvrdite primitak ove elektroničke pošte.

S poštovanjem

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

From: Povjerenik za informiranje - Pisarnica [mailto:[email address]]
Sent: Wednesday, February 28, 2018 2:59 PM
To: ppi
Cc: [email address]
Subject: 008-03/18-01/26

Poštovani,

U privitku Vam dostavljam obavijest Povjerenice za informiranje.

Lijep pozdrav!

Pisarnica
logo
POVJERENIK ZA INFORMIRANJE
Jurišićeva 19
10000 Zagreb, Hrvatska

ppi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

1 privitaka

Poštovani gospodine Mitriću,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 3. siječnja 2016. godine, kojim tražite evidenciju primljenih darova koju vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja s podacima za period od 2011. do 2015. godine, u privitku Vam dostavljamo rješenje.

S poštovanjem,
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

prikazati citirane dijelove