Detaljno obrazloženje o usklađenosti "Idejnog rješenja Gradske plaže u Crikvenici" s UPU 24 Miramare.

Zahtjev za pristup informacijama od Željko Smolčić za Primorsko-goranska županija, Rijeka

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Čeka se da Primorsko-goranska županija, Rijeka odgovori na požurnicu za rješavanje ovog zahtjeva. Po zakonu, Primorsko-goranska županija, Rijeka je trebao odgovoriti do (detalji)

Za: Primorsko-goranska županija, Rijeka
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
Ispostava Crikvenica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Imam jedno pitanje za Vas, radi se o NASIPAVANJU Gradskog kupališta u Crikvenici.

Budući da ste Vi potpisali "Uvjerenje o usklađenosti s prostorno-planskom dokumentacijom", molim vas da mi date detaljno obrazloženje o tome kako je to "Idejno rješenje Gradske plaže u Crikvenici", izrađeno od strane tvrtke "Zelena infrastruktura"d.o.o., Zagreb, usklađeno sa odredbama članaka 10. i 11. Urbanističkog plana uređenja UPU 24 Miramare.

S poštovanjem,

doc.dr.sc. Željko Smolčić
Građevinski fakultet
Sveučilište u Rijeci
Radmile Matejčić 3
51000 Rijeka

Za: Primorsko-goranska županija, Rijeka
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
Ispostava Crikvenica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas da mi date poješnjenje vezano za postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište Grad Crikvenica.

U dokumentaciji "Idejno rješenje Gradske plaže u Crikvenici" navodi se da je predviđeno NASIPAVANJE Gradske plaže u Crikvenici.

Prostorno planski dokument na snazi za područje Gradske plaže u Crikvenici je Urbanistički plan uređenja UPU 24: Miramare (Crikvenica) - (,,Službene novine PGZ" broj 02/09, ,,Službene novine Grada Crikvenice" broj 7/15).

U članku 10. UPU 24: Miramare (Crikvenica) definirani su Zahvati uređenja plaže koji obuhvaćaju nanošenje pijeska i šljunka na dijelovima plaže (dohranjivanje), nigdje se ne navodi pojam NASIPAVANJE plaže.

Dakle, prema UPU 24: Miramare (Crikvenica) predviđeno je DOHRANJIVANJE plaže dok u "Idejnom rješenju Gradske plaže u Crikvenici" stoji da će se provesti NASIPAVANJE Gradske plaže u Crikvenici.

Pitanje bi bilo, da li je moguće raditi NASIPAVANJE Gradske plaže u Crikvenici ako u UPU 24: Miramare (Crikvenica) stoji da je predviđeno DOHRANJIVANJE plaže.

S poštovanjem,

Željko Smolčić

Za: Primorsko-goranska županija, Rijeka

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Podsjećam Vas da nisam dobio odogovore na tražena pitanja u roku od 15 dana prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.
Koliko je meni poznato odgovore mi morate davati javno preko:
https://imamopravoznati.org/
Dakle, moje pitanje je javno i vaš odgovor mora biti javan.

Potpuno sam nezadovoljan s komunikacijom koju sam imamo s vama kao tijelom javne vlasti, mislim pri tome na osobnu komunikaciju mailom, a posebno komunikaciju koju imamo preko https://imamopravoznati.org/.
Svoje nezadovoljstvo u komunikaciji s vama sam već obrazložio Povjereniku za informiranje, ali prisiljen sam još jednom izraziti nezadovoljstvo u komunikaciji s vama Povjereniku za informiranje.

S poštovanjem,

Željko Smolčić