Detaljno obrazloženje ODLUKE o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica iz 2018. godine.

Zahtjev za pristup informacijama od Željko Smolčić za Primorsko-goranska županija, Rijeka

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Čeka se da Primorsko-goranska županija, Rijeka odgovori na požurnicu za rješavanje ovog zahtjeva. Po zakonu, Primorsko-goranska županija, Rijeka je trebao odgovoriti do (detalji)

Za: Primorsko-goranska županija, Rijeka
UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE
Maja Jurasić, savjetnica za pomorsko dobro i koncesije

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas da mi date detaljno obrazloženje ODLUKE o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica („Službene novine PGŽ“ broj 19, 15. lipnja 2018.).

Raspolažem PRIJEDLOGOM ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU ZA IZGRADNJU I GOSPODARSKO KORIŠTENJE PLAŽE GRADSKOG KUPALIŠTE, GRAD CRIKVENICA, u kome stoji:
"Dan prije roka za dostavu ponuda i otvaranje ponuda Upravni odjel za
pomorsko dobro, promet i veze obaviješten je od strane Upravnog odjela za prostorno
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Crikvenica o neispravnosti lokacijske
informacije u kojoj je pogrešno naveden članak iz Urbanističkog plana uređenja
Crikvenica centar, umjesto ispravnog Urbanističkog plana uređenja UPU 24 Miramare
(Prilog 1 ). Iz navedenog proizlazi da su uvjeti uređenja i opremanja Gradskog
kupališta pogrešno prikazani, odnosno da bi sadržajno drukčiji podaci bitno utjecali na
drukčiju Odluku o namjeri davanja koncesije, dokumentaciju za nadmetanje i obavijest
o namjeri davanja koncesije. Posebice se to odnosi na određivanje površina
namijenjenih obavljanju ugostiteljskih usluga i formiranju početnog iznosa stalnog
dijela naknade za koncesiju."

Dakle, molim detaljno pojašnjenje rečenice:"Posebice se to odnosi na određivanje površina
namijenjenih obavljanju ugostiteljskih usluga i formiranju početnog iznosa stalnog
dijela naknade za koncesiju.".

Na osnovu gornje rečenice teško mi je shvatiti o čemu se je točno radilo.

S poštovanjem,

Željko Smolčić

Za: Primorsko-goranska županija, Rijeka

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Podsjećam Vas da nisam dobio odogovore na tražena pitanja u roku od 15 dana prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.
Koliko je meni poznato odgovore mi morate davati javno preko:
https://imamopravoznati.org/
Dakle, moje pitanje je javno i vaš odgovor mora biti javan.

Potpuno sam nezadovoljan s komunikacijom koju sam imamo s vama kao tijelom javne vlasti, mislim pri tome na osobnu komunikaciju mailom, a posebno komunikaciju koju imamo preko https://imamopravoznati.org/.
Svoje nezadovoljstvo u komunikaciji s vama sam već obrazložio Povjereniku za informiranje, ali prisiljen sam još jednom izraziti nezadovoljstvo u komunikaciji s vama Povjereniku za informiranje.

S poštovanjem,

Željko Smolčić

Za: Primorsko-goranska županija, Rijeka

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim odgovor na moje pitanje, pitanje sam postavio 23.1.2020. godine.
Dakle, radi se o natječaju koji je poništen 2018. godine, i nije u režimu tajnosti, prema tome molim odgovor.
Proslijedite ovo pitanje nadležnom upravnom odjelu.

S poštovanjem,

Željko Smolčić

Za: Primorsko-goranska županija, Rijeka

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Također molim pravi razlog poništenja tog natječaj, uz detaljno obrazloženje.

S poštovanjem,

Željko Smolčić