Dnevni red i zapisnik sa 35. sjednice općinskog vijeća

Zahtjev za pristup informacijama od Valentino Perkovic za Općina Drenovci

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Drenovci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Dnevni red i zapisnik sa 35. sjednice općinskog vijeća u digitalnom obliku.

S poštovanjem,

Valentino Perković

Stjepan Drenovci,

1 privitaka

Poštovani,
sukladno Vašem traženju od 8. ožujka 2021. godine u ostavljenom roku
dostavljam u privitku  zapisnik s 35. sjednice Općinskog vijeća općine
Drenovci.
S poštovanjem,
Stjepan Abramović, službenik za informiranje
pon, 8. ožu 2021. u 13:14 Valentino Perkovic
<[1][ZPPI #8120 email]> napisao je:

Za: Općina Drenovci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u
elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće
informacije:

Dnevni red i zapisnik sa 35. sjednice općinskog vijeća u digitalnom
obliku.

S poštovanjem,

Valentino Perković

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[2][ZPPI #8120 email]

Je li [3][Općina Drenovci e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Drenovci? Ako da, molimo kontaktirajte
nas koristeći ovaj obrazac:
[4]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:
[5]http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:
[6]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[Općina Drenovci e-mail za zahtjeve]
4. http://imamopravoznati.org/change_reques...
5. http://imamopravoznati.org/help/officers
6. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...