Dodatna dokumentacija na izgradnji plaže Grabrova u Jadranovu

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Crikvenica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Molim vas da mi dostavite u digitalnom obliku (PDF) tražene dokumente za uređenja plaže Grabrova u Jadranovu za obje faze.
Traženi dokumenti su:
- izvedbeni projekt
- troškovnik radova

S poštovanjem,

Željko Smolčić