Doktorski studij

Ivana Mijic je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Za: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Poštovani,

sukladno zakonu na pravu na pristup informacijama molim da mi se odgovori na slijedeća pitanja:

1. Da li je točna informacija da se doktorski studij Management na Vašem fakultetu može upisati bez završenog odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija, odnosno završenog stupnja obrazovanja suprotno čl. 73 Zakona o znanostvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te ima li upisanih takvih studenata na doktorskom studiju?

2. Da li je gospodin [osobni podaci uklonjeni], [osobna informacija]godine iz Splita student na Vašem doktorskom studiju Management te koje je akademske godine upisan?

S poštovanjem,

Ivana Mijić

Ivana Rožac, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

2 privitaka

Postovana,

na temelju Vaseg zahtjeva za pristup informacijama od 9. svibnja 2019.
godine i sukladno clanku 23. stavku 1. podstavku 1. Zakona o pravu na
pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13. i 85/15.) Vas zahtjev je
djelomicno usvojen u dijelu koji se odnosi na informaciju kako slijedi: "Da
li je tocna informacija da se doktorski studij Management na Vasem fakultetu
moze upisati bez zavrsenog odgovarajuceg diplomskog sveucilisnog studija,
odnosno zavrsenog stupnja obrazovanja suprotno cl. 73 Zakona o znanostvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju te ima li upisanih takvih studenata na
doktorskom studiju?" te Vam sukladno navedenom u privitku dostavljam
odgovor.

Nadalje, u dijelu Vaseg zahtjeva koji se odnosi na informaciju kako slijedi:
"Da li je gospodin [osobni podaci uklonjeni], rođ.15.ozujka1988.godine iz Splita
student na Vasem doktorskom studiju Management te koje je akademske godine
upisan?" Vas zahtjev se sukladno clanku 23. stavku 5. podstavku 2. Zakona o
pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13. I 85/15.) odbija
te Vam u privitku dostavljam Rjesenje o odbijanju zahtjeva.

S postovanjem,

Sluzbenik za informiranje
Ivana Rožac, mag. iur.

--------------------------- Originalna poruka ----------------------------
Naslov: Doktorski studij
Šalje: "Ivana Mijic" <[ZPPI #6988 email]>
Datum: Čet, svibanj 9, 2019 11:50
Prima: Zahtjevi za PPI upućeni prema Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku <[e-mail adresa]>
--------------------------------------------------------------------------

Za: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski
fakultet u Osijeku

Poštovani,

sukladno zakonu na pravu na pristup informacijama molim da mi se
odgovori na slijedeća pitanja:

1. Da li je točna informacija da se doktorski studij Management na
Vašem fakultetu može upisati bez završenog odgovarajućeg diplomskog
sveučilišnog studija, odnosno završenog stupnja obrazovanja
suprotno čl. 73 Zakona o znanostvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju te ima li upisanih takvih studenata na doktorskom
studiju?

2. Da li je gospodin [osobni podaci uklonjeni], [osobna informacija]godine iz
Splita student na Vašem doktorskom studiju Management te koje je
akademske godine upisan?

S poštovanjem,

Ivana Mijić

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6988 email]

Je li [e-mail adresa] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku? Ako da, molimo kontaktirajte
nas koristeći ovaj obrazac:

http://imamopravoznati.org/change_reques...
strossmayera_u_osijeku_ekonomski_fakultet_u_osijeku

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Za: Ivana Rožac

Poštovana gospođo Rožac,

nisam zadovoljna dobivenim informacijama koje ste mi poslali. Naime u odgovoru ističete da od 2017./2018. godine nije moguć upis na doktorski studij bez odgovarajuće razine obrazovanja koje traži Zakon. Znači li to da je do tada bilo moguće upisati doktorski studij suprotno Zakonu??? Molim odgovor.
Isto tako u odbijanju odgovora na drugi dio mog upita u Rješenju i pozivanja na kršenje Uredbe (EU) 2016/679 glede zloupotrebe osobnih podataka nikako mi nije prihvatljiva iz razloga što u svom upitu nisam tražila informaciju nego potvrdu informacije, a smatram da se ta informacija tiče javnog interesa jer bi pomogla u razotkrivanju i sprječavanju koruptivnog ponašanja. Ovim Vašim odgovorom implicirate da ono postoji!

S poštovanjem,

Ivana Mijić

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

1 privitaka

Postovana,

na temelju Vaseg zahtjeva od 24. svibnja 2019. godine
u prilogu Vam dostavljam odgovor.

S postovanjem,

Sluzbenica za informiranje,
Biljana Grasa, mag. iur.

--------------------------- Originalna poruka ----------------------------
Naslov: Pro: Predstavka za Doktorski studij
Šalje: "[e-mail adresa]" <[e-mail adresa]>
Datum: Pet, svibanj 24, 2019 12:55 am
Prima: "biljana.grasa" <[e-mail adresa]>
--------------------------------------------------------------------------

Poslano s mog mobilnog telefona Huawei

-------- Izvorna poruka --------
Predmet: Predstavka za Doktorski studij
Šalje: Ivana Mijic
Prima: Ivana Rožac
Kopija:

Za: Ivana Rožac

Poštovana gospođo Rožac,

nisam zadovoljna dobivenim informacijama koje ste mi poslali. Naime
u odgovoru ističete da od 2017./2018. godine nije moguć upis na
doktorski studij bez odgovarajuće razine obrazovanja koje traži
Zakon. Znači li to da je do tada bilo moguće upisati doktorski
studij suprotno Zakonu??? Molim odgovor.
Isto tako u odbijanju odgovora na drugi dio mog upita u Rješenju i
pozivanja na kršenje Uredbe (EU) 2016/679 glede zloupotrebe osobnih
podataka nikako mi nije prihvatljiva iz razloga što u svom upitu
nisam tražila informaciju nego potvrdu informacije, a smatram da se
ta informacija tiče javnog interesa jer bi pomogla u razotkrivanju
i sprječavanju koruptivnog ponašanja. Ovim Vašim odgovorom
implicirate da ono postoji!

S poštovanjem,

Ivana Mijić

prikazati citirane dijelove

Za: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Poštovana gospođo Graša,

zahvaljujem na informaciji te Vas molim da mi pojasnite Vaš odgovor od 07.06.2019. godine gdje navodite da se na poslijediplomski sveučilišni studij Management na Ekonomskom fakultetu u Osijeku prije akademske 2017./2018. godine "mogu upisati studenti koji nemaju završeno odgovarajuće školovanje po uvjetima predviđenim općim aktom Fakulteta". Molim Vas da mi pošaljete navedeni akt Fakulteta kojim je omogućen upis studenata bez završenog odgovarajućeg školovanja na doktorski studij.
Isto tako izražavam Vam još jednom svoje nezadovoljstvo što sam odbijena u svom zahtjevu za prvotni odgovor oko statusa gospodina [osobni podaci uklonjeni]. Htjela bih postaviti pitanje zašto mi se tražena informacija nije dostavila - sigurno nije radi mogućeg kršenja i povrede osobnih podataka navedenog gospodina, jer je informacija o njegovom statusu javno objavljena u Popisu birača studenata za studentske izbore 06. lipnja 2019. godine na stranici 12 pod rednim brojem 602, stoji da je gospodin [osobni podaci uklonjeni] JMBAG 309 student poslijediplomskog sveučilišnog studija na Vašem fakultetu. Popis birača javno je objavljen na http://www.unios.hr/wp-content/uploads/2... Podsjetit ću da je dokument kreiran 14.05.2019. godine, svoj zahtjev sam uputila 09.05.2019. godine, a u svom zahtjevu odbijena sam rješenjem od 23.05.2019. godine.
Molim Vas odgovor.

S poštovanjem,

Ivana Mijić

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

1 privitaka

  • Attachment

    Odluka o razlikovnim kolegijima za pristupnike koji imaju zavr ene neodgovaraju e studije.pdf

    56K Download View as HTML

Postovana gospodjo Mijic,

vezano za traženo pojašnjenje odgovora o upisu studenata bez završenog
odgovarajućeg školovanja na poslijediplomski sveučilišni studij Management
na Ekonomskom fakulteta u Osijeku, u prilogu Vam
dostavljam Odluku Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku
od 30. listopada 2012. godine.

Nastavno na Vaše nezadovoljstvo zbog odbijanja zahtjeva za informacijom o
statusu studenta za gospodina [osobni podaci uklonjeni], napominjem Vam da je test
razmjernosti i javnog interesa proveden 20. svibnja 2019. godine pokazao
da potreba zaštite osobnih podataka prevladava nad interesom javnosti.
Otkrivanje osobnih podataka dovelo bi do povrede osobnih podataka
neovlaštenim korištenjem od strane treće osobe u svrhu koja nije podudarna
sa svrhom s kojom je tijelo javne vlasti prikupilo osobne podatke.
Nadalje, Popis birača studenata za studentske izbore 6. lipnja 2019.
godine objavilo je Izborno povjerenstvo Sveučilišta sukladno članku 13.
stavku 5. podstavku a. Pravilnika za provedbu studentskih izbora za
Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i
Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je 5. svibnja 2019.
godine donijela Skupština Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku.

S postovanjem,

Službenica za informiranje
Biljana Graša, mag. iur.

prikazati citirane dijelove

Za: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Poštovana gospođo Graša,

zahvaljujem na odgovoru i dostavljenoj mi Odluci Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku.
Vidim da uporno izbjegavate odgovoriti na moj upit pozivajući se na test razmjernosti i javnog interesa, te Vas po treći puta lijepo molim odgovor da li je gospodin [osobni podaci uklonjeni] broj JMBAG 309 imao završen diplomski sveučilišni studij prije upisa na doktorski studij Management, odnosno da li je prilikom upisa na doktorski studij Management imao završenu odgovarajuću razinu obrazovanja sukladno čl. 73 Zakona o znanostvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Molim Vas odgovor u jednoj riječi - imao je ili nije imao.

S poštovanjem,

Ivana Mijić

Alumni Katica je ostavio/la bilješku ()

Poštovani,
primljeni odgovor TJV nije potpun na zatraženu informaciju.

Lijep pozdrav,
Katica, administratorica IPZ

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Postovana,

opetovano zatražena informacija zaštićena je zakonom kojim se uređuje
područje zaštite osobnih podataka sukladno Rješenju Službenice za
informiranje Ekonomskog fakulteta u Osijeku od 23. svibnja 2019. godine
(KlASA: 008-02/19-03/01, URBROJ: 15-19-6).

S postovanjem,

Službenica za informiranje
Biljana Graša, mag. iur.

prikazati citirane dijelove