Dokumentacija o službenom putovanju u Helsinki, Republika Finska

Zahtjev za pristup informacijama od Gong za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
- obračun putnog naloga za predmetno putovanje u Helsinki, Republika Finska i sredstvo putovanja;
- službeni poziv nadležnih institucija Republike Finske;
- protokolarne obaveze predmetnog putovanja i
- izvještaj s putovanja.

S poštovanjem,

GONG

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Napomena: u zahtjevu za dostavu dokumentacije o službenom putu u Helsinki, Republika Finska predmetno putovanje odnosi se na putovanje 7. i 8. studenoga 2018.g. na kongres Europske pučke stranke.

S poštovanjem,

GONG

Pitanja MUP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

1 privitaka

  • Attachment

    OutlookEmoji 1488369328612 PastedImage.png

    6K Download

Poštovani,

 

obavještavamo Vas kako ćemo u postupku rješavanja predmetnog zahtjeva
produžiti rok za postupanje iz razloga navedenog u članku 22. stavku 1.
točci 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'', broj
25/2013 i 85/2015).

 

S poštovanjem,

 

 

[1]1488369328612_PastedImage

Ministarstvo unutarnjih poslova/Ministry of the Interior

Kabinet ministra/Minister's Office

Služba za odnose s javnošću/Public Relations Department

Ulica grada Vukovara 33

Zagreb  10000, Hrvatska

Telefon:   +385 1 61 22 353

Faks:         +385 1 61 22 771

E-mail:      [2][MUP e-mail za zahtjeve]

                      [3]www.mup.hr 

--------------------------------------------------------------------------

Šalje: [e-mail adresa] <[e-mail adresa]> u ime
GONG <[ZPPI #7178 email]>
Poslano: 10. prosinca 2019. 12:53
Prima: Pitanja MUP
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Dokumentacija o službenom
putovanju u Helsinki, Republika Finska
 
Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi
informacija:

- obračun putnog naloga za predmetno putovanje u Helsinki, Republika
Finska i sredstvo putovanja;

- službeni poziv nadležnih institucija Republike Finske;

- protokolarne obaveze predmetnog putovanja i

- izvještaj s putovanja.

S poštovanjem,

GONG

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[ZPPI #7178 email]

Je li [MUP e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas
koristeći ovaj obrazac:

[4]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:

[5]http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:

[6]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[MUP e-mail za zahtjeve]
3. http://www.mup.hr/
4. http://imamopravoznati.org/change_reques...
5. http://imamopravoznati.org/help/officers
6. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Informiranje, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

4 privitaka

Poštovani,

 

u privitku Vam dostavljamo dopis od 20.04.2020. godine uz pripadajuću
dokumentaciju.

 

S poštovanjem,

 

 

[1]cid:[email protected]

 

Službenik za informiranje Ministarstva unutarnjih poslova

e-mail:    [2][e-mail adresa]  

Ulica grada Vukovara 33, Zagreb, HR 10000

[3]www.mup.hr

 

[4]cid:[email protected]

 

eu2020.hr

 

------------------------------------------------------------------------

Šalje: [5][e-mail adresa] <[6][e-mail adresa]>
u ime GONG <[7][ZPPI #7178 email]>
Poslano: 10. prosinca 2019. 13:05
Prima: Pitanja MUP
Predmet: Re: Zahtjev za pristup informacijama - Dokumentacija o službenom
putovanju u Helsinki, Republika Finska

 

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Napomena:  u zahtjevu za dostavu dokumentacije o službenom putu u
Helsinki, Republika Finska predmetno  putovanje odnosi se na putovanje 7.
i 8. studenoga 2018.g. na kongres Europske pučke stranke.

S poštovanjem,

GONG

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[8][ZPPI #7178 email]

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:

[9]http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:

[10]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.mup.hr/
4. http://eu2020.hr/
5. mailto:[e-mail adresa]
6. mailto:[e-mail adresa]
7. mailto:[ZPPI #7178 email]
8. mailto:[ZPPI #7178 email]
9. http://imamopravoznati.org/help/officers
10. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...