Dokumenti Ex-Agencije

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, Sveta Nedjelja

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, Sveta Nedjelja

Postovani,

Ljubazno vas molim dostavu informacija (ili link na informaciju ako je vec javno objavljena):
- Statut Ex-Agencije
- Akti o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
- Posljednje Izvješće Upravnog vijeća Ex-Agencije Vladi RH o poslovanju Ex-Agencije
- Popis sjednica s datumom i vremenom odrzavanja sjednica Upravnog vijeća u razdoblju 2002.-2016. godine
- Popis odrzanih sastanaka certifikacijskog odbora u periodu 2014.-2016. (ukljucujuci navedene godine od pocetka do kraja godine)
- Unutarnje ustrojstvo (organizacija)
- Popis anketa s datumima provodjenja anketa kojim se provodilo ocjene korisnika o radu Ex-Agencije od 2002.-2016. godine
- Popis odrzanih sjednica Ex-Savjeta u razdoblju 2002.-2016. godine s datumom i vremenom odrzavanja sjednica
- Posljednji vazeci cjenik svih usluga Ex-Agencije

Ljubazno vas molim dostavu informacija elektornskim putem odgovorom na ovaj email ako najekonomicniji nacin odgovora.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Ex-Agencija, Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, Sveta Nedjelja

2 privitaka

Poštovani,

Ovim putem upućujemo vas na adresu Ex-Agencije za pristup informacijama
(objavljeno na internet stranici Ex-Agencije) kako slijedi:
[e-mail adresa].

Sukladno traženju gospodina Miroslava Schlossberga, odgovore dostavljamo
mail-om i
linkom kako slijedi:

- Uredba:
http://www.ex-agencija.hr/wp-content/upl...
- Statut:
http://www.ex-agencija.hr/wp-content/upl...
- Unutarnje ustrojstvo-organogram:
http://www.ex-agencija.hr/hr/o-nama/orga...
- Izvješće Upravnog vijeća za 2015.:
http://www.ex-agencija.hr/wp-content/upl...
- Važeći cjenik: http://www.ex-agencija.hr/hr/javne-infor...
- Broj održanih sjednica Upravnog vijeća od 2002.-2016. godine: 71
- Broj održanih sastanak Certifikacijskog odbora 2014-2016. godine: 13
- Broj održanih sjednica Ex-Savjeta od 2002.-2016. godine: 116
- Anketiranje se provodi jednom godišnje (u pravilu krajem godine) prema
obrascu sustava kvalitete (anketni list)

Nadamo se da će Vam dostavljeni podaci biti dovoljni a ukoliko imate
dodatnih pitanja obratite se pute gornjeg mail-a.

S poštovanjem,

------------------------------------------------------------------------------------
[1]Ex-Agencija_logo_30c  Ex-Agencija
Industrijska 25
HR-10431 Sveta Nedelja
tel: +385 1 3667-157
fax: +385 1 3667-262
[2][e-mail adresa]
[3]www.ex-agencija.hr
*************** Obavijest o povjerljivosti e-maila *********************
Informacije u ovome e-mailu i njegovim prilozima su povjerljive i
mogu biti namijenjene samo određenim osobama. Molimo Vas da
nas odmah obavijestite ako ste greškom primili e-mail te da ga
obrišete. Molimo Vas da ga ne kopirate, prosljeđujete drugima ili
koristite sadržaj u bilo koje svrhe. Zahvaljujemo unaprijed.
***************************************************************************
                         [4]zel    Razmisli prije ispisa!
***************************************************************************

 

 
 

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Ex-Agencija

Postovani,

Ljubazno vas molim dopunu dostavljenih informacija od 3.7.2017:

- dostavite "Akti o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada" kako je trazeno u izvornom zahtjevu od 15.6.2017.

Ujedno podsjecam da je rok za odgovor na zahtjev za dopunu odnosno ispravak informacija 15 dana.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Ex-Agencija, Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, Sveta Nedjelja

1 privitaka

Poštovani,

U prilogu dostavljamo Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i upućujemo na
slijedeći link sa postupcima koje provodi Ex-Agencija:

http://www.ex-agencija.hr/hr/dokumenti/t...

S poštovanjem,
Ex-Agencija

-----Izvorna poruka-----
From: Miroslav Schlossberg
Sent: Thursday, July 06, 2017 10:14 PM
To: Ex-Agencija
Subject: Re: Dokumenti Ex-Agencije

Za: Ex-Agencija

Postovani,

Ljubazno vas molim dopunu dostavljenih informacija od 3.7.2017:

- dostavite "Akti o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada" kako je
trazeno u izvornom zahtjevu od 15.6.2017.

Ujedno podsjecam da je rok za odgovor na zahtjev za dopunu odnosno
ispravak informacija 15 dana.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

prikazati citirane dijelove