Dopis, Gradsko kupalište u Crikvenici (NASIPAVANJE ili DOHRANA)

Zahtjev za pristup informacijama od Željko Smolčić za Primorsko-goranska županija, Rijeka

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Primorsko-goranska županija, Rijeka je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Primorsko-goranska županija, Rijeka

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Gradonačelnik Grada Crikvenice je 20.2.2020. godine na aktualnom satu Gradskog vijeća izjavio da je PGŽ poslala dopis Gradu Crikvenici u kome traže očitovanje Grada Crikvenice o tome da li se u slučaju Gradskog kupališta u Crikvenici radi o NASIPAVANJU ili DOHRANI plaže.

Molim Vas da mi dostavite:
1.) Dopis PGŽ-a
2.) Odgovor Grada Crikvenice

S poštovanjem,

Željko Smolčić