Dostava MIBPG i Ime/naziva OPG-a

Zahtjev za pristup informacijama od Dalibor Vukašinović za Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Dalibor Vukašinović

Za: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostave sljedeće informacije:

MIBPG (jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva) / Ime/naziv OPG-a (npr. "111/OPG Mali Medo")

o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG-ovima) upisanim u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prepoznatih u središnjoj bazi podataka o poljoprivrednim gospodarstvima.

Skrećem pažnju da su, za razliku od prethodnog zahtjeva za pristup informacijama, koji je odbijen (http://imamopravoznati.org/request/upisi...), ove informacije pogodne za javnu objavu temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, a s obzirom da se NE radi o osobnim informacijama, budući da kombinacija MIBPG i Ime/Naziv OPG-a ne omogućava izravno ili neizravno jedinstveno identificiranje fizičke osobe trećim osobama, odnosno da samo ime/naziv OPG-a za to nije dovoljno, a MIBPG ne omogućuje javnosti identifikaciju fizičke osobe, tj. ne predstavlja identifikacijski broj osobe već identifikator OPG-a, koji je poznat samo Voditelju zbirke i ovlaštenim osobama, što objava traženih podataka neće promijeniti.

Također molim da se informacije dostave u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu i strojno čitanje (xml, csv, xls ...).

Ujedno bih Vas želio podsjetiti da ste sukladno Akcijskom planu Partnerstva za otvorenu vlast za otvaranje ovakvih skupova podataka dužni objaviti ovakve baze podataka putem Portala otvorenih podataka (data.gov.hr). Sukladno tome Vas molim da mi pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

S poštovanjem,
Dalibor Vukašinović

Info APPRRR, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

 

ovo je potvrda da smo primili Vašu e-poštu. Na Vaš upit odgovorit ćemo u
najkraćem mogućem vremenu, osim ukoliko se Vaš upit odnosi na aktualne
natječaje iz Programa ruralnog razvoja.

 

Ukoliko se Vaš upit odnosi na aktualne natječaje iz Programa ruralnog
razvoja molimo ponovite isti upit preko web-obrasca na sljedećoj poveznici
- [1]http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/, gdje će upit biti
zaprimljen, obrađen, a odgovor objavljen.

 

 S poštovanjem,

 

Služba za odnose s javnošću i informiranje

[2]cid:[email protected]

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

[3]cid:[email protected]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloga
sadržanih u poruci namijenjen je isključivo u službene svrhe i može biti
dostupan isključivo onim fizičkim osobama, tijelima i pravnim osobama koje
imaju potrebu korištenja takvog podatka u službene svrhe i radi obavljanja
poslova iz njihova djelokruga, a koji su navedeni kao primatelji. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno. Agencija za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ne prihvaća nikakvu
odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga
sadržanih u poruci. Preporučamo da ovu elektroničku poštu podvrgnete
provjeri u vlastitom sustavu zaštite.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The content of this message and any
attachments contained in the message is intended exclusively for official
purposes and may be available only to those individuals, bodies and legal
persons listed as recipients who have the need to use such information for
official purposes and for carrying out tasks within their competence. Any
unauthorized use, disclosure, processing, modification, reproduction,
display, transmission, distribution, recording, or any other form of
unauthorized use of this message is prohibited. Paying Agency for
Agriculture, Fisheries and Rural Development does not accept any
responsibility for any damage arising from the use of this email or
attachments. We recommend that you check this e-mail through your own
security system.

References

Visible links
1. http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/

Info APPRRR, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo odgovor.

S poštovanjem,
Služba za odnose s javnošću i informiranje

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

prikazati citirane dijelove

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Savjet od administratorskog tima Imamo pravo znati za podnositelja zahtjeva:

Tijelo javne vlasti postupilo je nezakonito. Ako podnositelj zahtjeva trazi zbirku podatka u kojoj se mogu nalaziti osobni podaci, tijelo je duzno izuzeti osobne podatke prije dostave zbirke podataka a ostale podatke koji nisu zasticeni moraju dostaviti.

Naziv OPG-a i maticni broj OPG-a nije zasticeni podatak, a za primjer navodim Dopuna Popisa pravnih i fizičkih osoba upisanih u upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN 028/2009):
http://www.digured.hr/cadial/searchdoc.p...

Citiram iz Smjerica za Sluzbenike za informiranje, publikacije Povjerenika za informiranje:

Korak 8:

Ako postoji bilo koje ograničenje prava na pristup određenim informacijama, tijelo javne vlasti je obvezno navesti, u posebnom rješenju, o kojoj kategoriji izuzetka se radi odnosno o razlozima zbog kojih je odlučilo uskratiti informacije. Službenik za informiranje ili bilo koja osoba u tijelu javne vlasti ne može proširiti razloge za uskratu informacija.

Ukoliko se utvrdi postojanje zakonskih ograničenja iz članka 15. stavka 2. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavaka 3. i 4., to ne podrazumijeva odmah donošenje rješenja o odbijanju zahtjeva. Prije donošenja odluke tijelo javne vlasti mora u tim slučajevima provesti test razmjernosti i javnog interesa i u ovisnosti od rezultata donijeti odluku. Službenik za informiranje mora obavijestiti korisnika o produženju roka za rješavanje zahtjeva u slučaju provedbe testa razmjernosti i javnog interesa.

Prilikom odlučivanja o zahtjevu za pristup informacijama službenik za informiranje mora uzeti u obzir zakonsku odredbu koja propisuje da ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju preostali dijelovi informacije trebaju se učiniti dostupnim. Dijelove koji se trebaju uskratiti treba prekriti (zacrniti ili na drugi način učiniti nedostupnim) pri čemu postoji obveza donošenja rješenja o djelomičnom odbijanju zahtjeva za pristup inforacijama.

--- kraj citata ---

Link:
http://publikacije.imamopravoznati.org/s...

Stoga, predlazem podnositelju zahtjeva da podnese zalbu Povjerneiku za informiranje protiv rjesenja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kojim odbijaju pristup informacijama.

Zalbu ne mozete poslati putem ovog portala jer zalba mora biti potpisana od strane podnositelja zahtjeva (upravni postupak). Ali mozete u obliku komentara (klikom na link Dodaj komentar ispod ovog zahtjeva mozete staviti opasku kada posaljete zalbu i kada stigne odgovor sto pise u odgovoru na zalbu kako bi vam bilo lakse pratiti ovaj predmet na jednom mjestu.

Vama za pomoc kreirali smo obrazac za slanje zalbe protiv rjesenja tijela:
http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...
Ispunite obrazac online, isprintajte i potpisite te dostavite postanskim putem ili skenirano na email Povjerenika za informiranje (adrese mozete pronaci pri dnu sluzbene stranice na www.pristupinfo.hr).

Javite nam ovdje putem komentara korake koje ste napravili kako bismo vas mogli dalje savjetovati.
Dodajte komentar:
http://imamopravoznati.org/annotate/requ...