Upisinik OPG-a (otvaranje baze podataka)

Zahtjev za pristup informacijama od Magdalena Magličić za Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Magdalena Magličić

Za: Ministarstvo poljoprivrede

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavu svih informacija o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG-ovima) upisanih u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prepoznatih u središnjoj bazi podataka o poljoprivrednim gospodarstvima. Također molim da se informacije dostave u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu i strojno čitanje (xml, csv, xls ...).

Također Vas želim podsjetiti da ste sukladno Akcijskom planu Partnerstva za otvorenu vlast za otvaranje ovakvih skupova podataka dužni objaviti ovakve baze podataka putem Portala otvorenih podataka (data.gov.hr). Sukladno tome Vas molim da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

S poštovanjem,
Magdalena Magličić

Saša Guttman,

Poštovani,

podnositelj zahtjeva Magdalena Magličić, Udruga Imam Pravo Znati podnijela je ovom Ministarstvu dana 28. siječnja 2016. godine zahtjev o pravo na pristup informacijama,
koji Vam dostavljamo u nastavku ovog maila.

Uvidom u zahtjev utvrđeno je da ovo tijelo javne vlasti ne posjeduje zatraženu informaciju, te Vam sukladno odredbi članka 21. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama
(„Narodne novine“ broj 25/13) ustupamo zahtjev za pristup informacijama na nadležno postupanje.

Zahvaljujem.

S poštovanjem,

Saša Guttman
Voditeljica samostalne Službe za odnose s javnošću i protokol
Ministarstvo poljoprivrede
www.mps.hr
[e-mail adresa]
tel.: 00 385 1 6106 913
fax.: 00 385 1 6109 200

prikazati citirane dijelove

Info APPRRR, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

Poštovani,

Traženi popis Vam nažalost nismo u mogućnosti dostaviti obzirom da se radi o osobnim podacima koji su zaštićeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 103/03,118/06, 41/08, 130/11, 106/12).
Sukladno članku 7. stavak 1. alineja 1. i 2. Zakona, osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati: uz privolu ispitanika ili u slučajevima određenim zakonom. U slučaju prikupljanja i obrade osobnih podataka uz privolu ispitanika sukladno članku 7. stavak 1. alineja 1. Zakona osobni se podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu. Nadalje, člankom 11. stavak 3. Zakona o propisano je da je zabranjeno davanje osobnih podataka na korištenje drugim korisnicima za čiju obradu, odnosno korištenje nisu ovlašteni prema odredbama članka 7. Zakona o zaštiti. Obzirom da ni jedan poljoprivrednik pri upisu u Upisnik poljoprivrednika (u daljnjem tekstu: Upisnik) nije dao privolu da se njegovi osobni podaci koriste u druge svrhe osim one za koju je dao privolu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nije u mogućnosti podatke iz Upisnika davati na korištenje drugim korisnicima, već može na zahtjev dostaviti isključivo nepersonalizirane podatke iz Upisnika.
Nepersonalizirani podaci su prikazani ovdje - http://www.apprrr.hr/upisnik-poljoprivre...
- http://www.apprrr.hr/statistika-2015-174...

Srdačan pozdrav,
Služba za odnose s javnošću i informiranje
APPRRR

prikazati citirane dijelove

Magdalena Magličić

Za: Info APPRRR

Zahvaljujem na žurnom odgovoru i informacijama!

S poštovanjem,
Magdalena Magličić

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Nije javan cijeli upisnik, no neki statisticki podaci su objavljeni na linku koji je APPRRR dao.

Objavljen je i prijedlog da se te iste postojece datoteke objave na data.gov.hr kao sredisnji katalog otvorenih podataka:
http://data.gov.hr/data-request/upisnik-... (biti ce prikazan na linku nakon sto MURH odobri moj prijedlog za objavu)