Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Grad Zagreb osnivač

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Grad Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Grad Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Grad Zagreb

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,
potvrđujemo primitak.
Grad Zagreb
Službenik za informiranje

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

u vezi vašeg zahtjeva za pristup informacijama, obavještavamo Vas da Grad Zagreb koristi jedinstveni OIB i MB za sva tijela mjesne samouprave (vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora) kojoj je Grad Zagreb osnivač.
OIB:61817894937
MB:02576651

Molim potvrdu primitka.

L.p.

Ljiljana Podunajec, univ.spec.mag.iur.
Službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovani,
Odredbom članka 66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) propisano je da su mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi pravne osobe.

Primjer jedne vaše mjesne samouprave te njen OIB:
https://infobiz.fina.hr/public/OIB-03397...

Molim vas dostavu popisa svih mjesnih samouprava kojima je Grad Zagreb osnivač, te njihove pripadajuće OIB brojeve, jer ćete vi kao osnivač imati pristup toj informaciji (npr. ako imate dostavite dokaz o upisu u NKD 2007 iz kojeg ce se vidjeti MB i OIB).

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovani,
podsjećam da kroz 2 dana istječe rok za odgovor na zahtjev za dopunu informacija od 1. veljače 2023.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

6 privitaka

From: Lucija Radovanić <[1][e-mail adresa]>
Date: Fri, Mar 3, 2023 at 2:06 PM
Subject: 008-02_23-002_22 13
RJEŠENJE_1.9919ba48-aa07-42eb-88b0-b50591e21abb (1).pdf
To: [2][e-mail adresa] <[3][e-mail adresa]>
Cc: [4][e-mail adresa] <[5][e-mail adresa]>

Poštovani,

 

U privitku Vam dostavljamo Rješenje Povjerenika za informiranje Grada
Zagreba.

 

Lp

 

 

  Lucija Radovanić
Stručna referentica za dokumentaciju
[6]Description:
Description: E: [8][e-mail adresa]
image005.png@01D3A58AGrad T. +385 1 610 1324
Zagreb F. +385 1 616 6058

[7]www.zagreb.hr A: Trg Stjepana Radića 1
    10 000 Zagreb, Hrvatska
 
    [9]Twitter [10]LinkedIn [11]YouTube [12]http://drive.google.com/uc?export=view&a...
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

URED GRADONAČELNIKA

 

 

 

Code for Croatia brine o zaštiti Vaše privatnosti. Molimo vas da
ograničite dijeljenje svojih osobnih podataka putem elektroničke pošte.
Vodite računa o okolišu. Ne tiskajte ovu poruku ako nije neophodno.

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[e-mail adresa]
4. mailto:[e-mail adresa]
5. mailto:[e-mail adresa]
7. http://www.zagreb.hr/
8. mailto:[e-mail adresa]
9. https://twitter.com/GradZagrebHr
10. https://www.linkedin.com/company/grad-za...
11. https://www.youtube.com/channel/UCtUwvdT...
12. https://www.instagram.com/gradzagrebzg/