Dress code u hrvatskim školama

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Osnovna škola Brajda

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

OŠ "Brajda" - Rijeka, Osnovna škola Brajda, Rijeka

Poštovana,

u svezi s Vašim zahtjevom glede službenog kodeksa odijevanja učenika,
učitelja škole dajemo sljedeće informacije:

1. naša škola nema propisan način odijevanja za učenike i učitelje pa
time niti pripadajuće dokumente.

U Kućnom redu škole, koji se nalazi na web stranicama, propisano je
da učenici i zaposlenici dolaze u školu uredno i pristojno odjeveni u
skladu s namjenom odgojno-obrazovne ustanove koju pohađaju.

Pred nekoliko godina pokrenuta je na Vijeću roditelja inicijativa za
uvođenje kuta, no nakon provedenoga ispitivanja i iskazanoga izuzetno
malog interesa roditelja učenika, od inicijative se je odustalo.

S poštovanjem,

Jasminka Mataja
tajnica OŠ Brajda i službenik za informiranje

tel. 051/500353
fax. 051/513011
email:[Osnovna škola Brajda e-mail za zahtjeve]