Dress code u hrvatskim školama

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Osnovna škola Brda

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Ivana Pavlović, Osnovna škola Brda, Split

1 privitaka

Poštovani,

 

Šaljemo Vam Pravilnik o kućnom redu Osnovne škole „Brda“ Split u kojem je,
prema članku 9, propisan način primjerenog odijevanja učenika. Za učitelje
i ostale zaposlenike škole nemamo dokument u kojem je propisan način
odijevanja.  

 

S poštovanjem,

Ivana Pavlović, prof. pedagogije

OŠ „Brda“ - Split