Dress code u hrvatskim školama

Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Podgora ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Podgora

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Jakov Batinović, Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Podgora

Poštovana, vezano za Vaš upit, odgovaram kako slijedi:

1. nema
2. ne možemo dostaviti takav dokument jer ga nemamo
3. nema
4. ne možemo dostaviti takav dokument jer ga nemamo
5. ne postoji

S poštovanjem,
lijepi pozdrav!

Jakov Batinović, prof.
ravnatelj OŠ don Mihovila Pavlinovića, Podgora
Prilaz Vida Mihotića 1, 21327 Podgora
Tel.: 021-625-393; fax.: 021-603-942; mob.: 098-423-667
[Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Podgora e-mail za zahtjeve]
[e-mail adresa]
www.os-mpavlinovica-podgora.skole.hr

prikazati citirane dijelove