Dress code u hrvatskim školama

Osnovna škola Donji Kraljevec ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Osnovna škola Donji Kraljevec

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Škola, Osnovna škola Donji Kraljevec

Dobro jutro!

U OŠ Donji Kraljevec nije propisana standardna školska odjeća niti za
učenike niti za djelatnike. Postoji jedino Odluka o kućnom redu koja
propisuje da odjeća mora biti primjerena i u skladu s ishodima rada
ustanove.

S poštovanjem,

Sandra Vlahek, prof., ravnateljica OŠ Donji Kraljevec