Dress code u hrvatskim školama

Hanna Mohar je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb kao dio skupine poslane na 1000 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Osnovna škola Ivana Cankara

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama zatražili ste od Osnovne škole Ivana Cankara, Zagreb, Cankareva 10 podatak o tome ima li škola propisani način odijevanja za učenike i učitelje.
Ovim Vas putem obavještavamo kako Škola u svojem Kućnom redu, članku 13. stavak 2. alineja 5. ima propisan način odijevanja učenika na način:

- u Školu dolaziti dolično i uredno odjeven,

Spomenuti dokument je nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika donesen na sjednici Školskog odbora Osnovne škole Ivana Cankara, održanoj 01.03.2016.
Kućni red Škole objavljen je na oglasnoj ploči Škole te na mrežnoj stranici Škole. Na početku svake školske godine razrednik je obvezan upoznati učenike i njihove roditelje/skrbnike s odredbama Kućnog reda.
Vezano za Vaš upit ima li škola propisan način odijevanja za učitelje, informiramo Vas kako Škola nema propisan način odijevanja za učitelje.
Obzirom na Vaš zahtjev da Vam se digitalni dokument kojim je propisan način odijevanja za učenike dostavi, u privitku Vam dostavljamo Kućni red Škole.

S poštovanjem,
Iva Livić Kozina
Službenik za pravo na pristup informacijama, Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb, Cankareva 10

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org