Dress code u hrvatskim školama

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Osnovna škola Borovje

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Branka Štefok - Bojadžija,

1 privitaka

Poštovani,
OŠ Borovje, Zagreb:
1) nema propisani način odijevanja za učenike
2) 0
3) ima propisani način odijevanja za zaposlenike škole (čl. 10 Etičkog kodeksa donesenog 15.9.2009., skenirani članak u privitku)
4) nema digitalni dokument kojim je propisan način odijevanja za zaposlenike škole
5) nema skupinu za praćenje provedbe kodeksa odijevanja.

S poštovanjem,
mr.sc. Branka Štefok Bojadžija
ravnateljica OŠ Borovje, Zagreb

prikazati citirane dijelove