Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Zdenka Radoš je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Komunalac, Jurdani kao dio skupine poslane na 254 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Komunalac, Jurdani

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka 3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte, navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Komunalac, Jurdani

    Poštovana gđo Radoš,
 
Nastavno na Vaše traženje dostavljamo Vam tražene podatke na način kako
slijedi:
 
ADRESA: JURDANI, JURDANI 50/B
TELEFAX: 051/505-298
TELEFON: 051/505-201
ELEKTRONIČKA POŠTA: [1][Komunalac, Jurdani e-mail za zahtjeve] (Službenik za
informiranje);
 
Podsjećamo Vas da su svi traženi podaci dostupni i na našoj službenoj web
stranici [2]www.komunalac-opatija.hr;
S poštovanjem,
 
Ivora Hrunčev, mag.iur.

Rukovoditelj sektora općih, pravnih i kadrovskih poslova

KOMUNALAC d.o.o.

Jurdani 50b, 51213 Jurdani

Tel: 051 505 287

Fax: 051 505 298

P Molim vas ne printajte ovu poruku ukoliko to nije neophodno

   ŠTEDITE PAPIR - ČUVAJTE ŠUME!

(please don't print this email unless you really need to)  

 
 
    
  

References

Visible links
1. mailto:[Komunalac, Jurdani e-mail za zahtjeve]
2. http://www.komunalac-opatija.hr/

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org