Evidencija o načinu i količini korištenja divlje vrste liska

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informacije:

1.) Evidencija o načinu i količini korištenja divlje vrste liska

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem portala imamopravoznati.org ako je moguće.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/7253588*

KLASA: UP/I-008-02/18-01/08

URBROJ: 525-02/1596-18-2

Zagreb, 27. veljače 2018.

 

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Udruga za biološka istraživanja – BIOM Zagreb |
| | |
| |- Zahtjev za pristup informacijama, odgovor, daje se |
| | |
| |  |
|--------------+---------------------------------------------------------|
|  |  |
+------------------------------------------------------------------------+

Udruga BIOM
[1][ZPPI #6388 email]

 

Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, koji ste podnijeli
Ministarstvu poljoprivrede tražeći Evidencija o načinu i količini
korištenja divlje vrste liska, sukladno članku 23. stavku 1. točki 1., a u
vezi s člankom 17. stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na pristup
informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.), dajemo sljedeći
odgovor:

 

Ministarstvo poljoprivrede dužno je do 31. svibnja prikupiti podatke o
načinu i količini korištenja divlje vrste liska. Podaci će biti dostupni
nakon toga roka.

 

S poštovanjem,

 

Službenica za informiranje

 

Željana Ivanuš

 

 

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Za: pristupinfo

Poštovana gospođo Ivanuš,

molimo Vas za dopunu dane informacije prema članku 24. Zakona o pravu na pristup informacije (NN br. 25/13, 85/15, dalje: ZPPI).

Vaš odgovor se jedino odnosi na Evidenciju za 2017. godinu. Budući da je Odluka o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno (NN 017/2015) kojom se propisuje vođenje Evidencije o načinu i količini korištenja divljih vrsta stupila na snagu 19. veljače 2015., ovim putem tražimo:

Evidenciju o načinu i količini korištenja divlje vrste liska za 2016. godinu (te za ranije godine ako postoji).

Na ovaj zahtjev dužni ste odgovoriti u roku od 15 dana prema članku 24. stavku 2. ZPPI.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

2 privitaka

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    Predstavka za Evidencija o na inu i koli ini kori tenja divlje vrste liska.txt

    3K Download View as HTML

Isporuka nije uspjela zbog sljedećih primatelja ili grupa:

[1]pristupinfo ([e-mail adresa])
Vaša poruka ne može se isporučiti jer je isporuka na ovu adresu
ograničena.

Dijagnostičke informacije za administratore:

Poslužitelj za generiranje: mps.hr

[e-mail adresa]
#550 5.7.1 RESOLVER.RST.AuthRequired; authentication required
##rfc822;[e-mail adresa]

Izvorna zaglavlja poruka:

Received: from mail.mps.hr (10.230.200.249) by zg-excas01.mps.hr
(10.230.180.172) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 14.3.361.1; Tue, 27 Feb
2018 10:48:07 +0100
Received: from imamopravoznati.org (imamopravoznati.org [148.251.218.148]) by
mail.mps.hr with ESMTP id w1R9m7d8013985-w1R9m7d9013985 for
<[e-mail adresa]>; Tue, 27 Feb 2018 10:48:07 +0100
Received: by imamopravoznati.org (Postfix, from userid 1001) id 0782F62E95;
Tue, 27 Feb 2018 10:48:06 +0100 (CET)
Date: Tue, 27 Feb 2018 10:48:06 +0100
From: Udruga BIOM <[ZPPI #6388 email]>
To: pristupinfo <[e-mail adresa]>
Message-ID: <[e-mail adresa]>
Subject: =?UTF-8?Q?Predstavka_za_Evidencija_o_na=C4=8Dinu_i_koli=C4=8Dini?=
=?UTF-8?Q?_kori=C5=A1tenja_divlje_vrste_liska?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-FEAS-SPF: pass, ip=148.251.218.148, helo=imamopravoznati.org, mailFrom=[ZPPI #6388 email]
Authentication-Results: mail.mps.hr;
spf=pass (mps.hr: domain of [ZPPI #6388 email] designates 148.251.218.148 as permitted sender) smtp.mailfrom=[ZPPI #6388 email]
Return-Path: [ZPPI #6388 email]

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Za: pristupinfo

Poštovana gospođo Ivanuš,

molimo Vas za dopunu dane informacije prema članku 24. Zakona o
pravu na pristup informacije (NN br. 25/13, 85/15, dalje: ZPPI).

Vaš odgovor se jedino odnosi na Evidenciju za 2017. godinu. Budući
da je Odluka o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz
prirode i održivo korištenje dopušteno (NN 017/2015) kojom se
propisuje vođenje Evidencije o načinu i količini korištenja divljih
vrsta stupila na snagu 19. veljače 2015., ovim putem tražimo:

Evidenciju o načinu i količini korištenja divlje vrste liska za
2016. godinu (te za ranije godine ako postoji).

Na ovaj zahtjev dužni ste odgovoriti u roku od 15 dana prema članku
24. stavku 2. ZPPI.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Vas ozahtjev za dopunu informacija je pravilno poslan na email adresu sluzbenice za informiranje koja je navedena u registru sluzbenika za informiranje: http://tjv.pristupinfo.hr/?search=Minist...

Obavijest o nedostavi je stigla za neku drugu adresu a moguce je da tijelo interno proslijeduje email na neke adrese automatizmom pa je za tu drugu adresu stigla greska: pristupinfo ([email protected])

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/7264937*

 

KLASA: UP/I-008-02/18-01/08

URBROJ: 525-02/1596-18-4

Zagreb, 13. ožujka 2018.

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Udruga za biološka istraživanja – BIOM Zagreb |
| | |
| |- Zahtjev za pristup informacijama, odgovor, daje se |
| | |
| |  |
+------------------------------------------------------------------------+

 

Udruga BIOM
[1][ZPPI #6388 email]

 

Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, koji ste podnijeli
Ministarstvu poljoprivrede tražeći Evidencija o načinu i količini
korištenja divlje vrste liska za 2016. godinu, sukladno članku 23. stavku
1. točki 1., a u vezi s člankom 17. stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na
pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.), dajemo
sljedeći odgovor:

 

Prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja središnje lovne evidencije,
Središnja lovna evidencija sadrži, između ostaloga, podatke iz
lovnogospodarskih planova  za svako lovište posebno, ali podaci nisu
strukturirani na traženi način.

Za potrebe izrade statističkog izvješća u  lovnoj godini 2016./2017.
rađena je analiza postojećih podataka u kojoj su objedinjeni podaci za
vrste „ptica močvarica“ koje se smatraju divljači, te Vam dostavljamo
podatke u tablici.

 

Stanja na dan 01.
      Odstrjel            Otpad (ostali travnja 2016.
gubitci)     
 
25.781 692  53.564

 

 

S poštovanjem,

Službenica za informiranje

 

Željana Ivanuš

 

 

 

 

prikazati citirane dijelove