Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Solin

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Radojka Bucan,

1 privitaka

 

 

            REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                  GRAD SOLIN

  Upravni odjel za opće i pravne poslove

Klasa: 008-02/17-01/22

Urbroj: 2180/01-03-02/1-17-2

Solin, 30. listopada 2017.

 

 

n/r gđa. Melisa Skender

via e-mail : [1][ZPPI #4490 email]

 

 

PREDMET: Informacija o financiranju medija

-          daje se

 

Poštovana,

 

povodom Vašeg zahtjeva za pristup informaciji, a vezano za financiranje
medija s kojima je tijekom 2016. i 2017.  Grad Solin sklopio ugovor o
materijalnim uslugama, informiramo Vas,

 

Ad 1.) Grad Solin je u 2016. godini sklopio ugovor s TV Jadran u iznosu
225.000 kuna. Također, ugovor je sklopljen i u  2017. te je do sada
navedenoj TV kući isplaćeno 112.500 kuna. Novčane uplate se odnose na
emitiranje polusatne emisije Solinska kronika, svakoga ponedjeljka u
godini te za njeno repriziranje. Također, u navedeni iznos u 2016. i 2017.
godini ubraja se i prijenos proslave Dana grada (svečane sjednice Gradskog
vijeća) i blagdana Male Gospe, kao i čestitke za državne blagdane i
svakodnevno praćenje kulturnog, sportskog i političkog života u Gradu
Solinu.

Nadalje, Grad Solin je u 2016. (od lipnja do prosinca) sklopio ugovor s TV
Mreža Split te je navedenom mediju isplatio 15.000 +PDV, vezano za
tematske emisije, reportaže (većinom vezane za projekte) i blagdanske
čestitke. Ugovor je sklopljen i u 2017. godini te je do sada u 2017. TV
Mreži Split isplaćeno 22.000+PDV.

Medijima je plaćeno iz proračunske stavke  PR 00015 pod nazivom Usluge
promidžbe i informiranja.

 

Ad 2.) Grad Solin u 2016. i u 2017. godini nije davao subvencije ili
donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom odlukom
ili temeljem suvlasništva u medijima.

 

S poštovanjem,

 

Radojka Bućan

Viša stručna savjetnica za informiranje

Grad Solin

 

 

Dana 21. listopada 2017. u 12:43 Melisa Skender
<[2][ZPPI #4490 email]> je napisao/la:

     Za: Grad Solin

     Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
     sljedeće informacije:
     - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
     o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
     službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
     predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
     plaćen po godinama za svaki medij.
     - Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
     subvencije
     ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
     diskrecijskom
     odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
     po godinama za svaki medij.

     Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
     platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

     Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
     trebao rok duži od 15 dana.

     Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

     S poštovanjem,

     Melisa Skender

     -------------------------------------------------------------------

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [3][ZPPI #4490 email]

     Je li [4][Grad Solin e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
     informacijama zahtjeve za Grad Solin? Ako da, molimo kontaktirajte
     nas koristeći ovaj obrazac:
     [5]http://imamopravoznati.org/change_reques...

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [6]http://imamopravoznati.org/help/officers

     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [7]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.

     -------------------------------------------------------------------

--
Radojka Bućan
tel.021 681 567
[8][e-mail adresa]
[9]www.solin.hr

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[ZPPI #4490 email]
3. mailto:[e-mail adresa]
4. mailto:[Grad Solin e-mail za zahtjeve]
5. http://imamopravoznati.org/change_reques...
6. http://imamopravoznati.org/help/officers
7. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
8. mailto:[e-mail adresa]
9. http://www.solin.hr/