Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Vodnjan - Dignano

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Filip Macan, Grad Vodnjan - Dignano

Poštovana gospođo Melisa Skender,

Na temelju Vašeg zahtjeva radi ostvarivanja prava na pristup informacijama kojeg smo zaprimili dana 23. listopada 2017. godine, a sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i NN 85/15), ovim putem Vam dostavljamo traženu informaciju:
" Tijekom 2016. godine Grad Vodnjan-Dignano je za usluge informiranja te praćenja gradskih aktualnosti, manifestacija i ostalih aktivnosti sklopio slijedeće ugovore:
1. TV NOVA Pula, za razdoblje 01.01.-31.12.2016., godišnji iznos 50.000,00 kn sa PDV-om.
2. CIK DR. BOŽO MILANOVIĆ - RADIO ISTRA, za razdoblje 01.01.-31.12.2016., godišnji iznos 10.442,50 kn sa PDV-om.

Tijekom 2017. godine Grad Vodnjan-Dignano je za usluge informiranja te praćenja gradskih aktualnosti, manifestacija i ostalih aktivnosti sklopio slijedeće ugovore:
1. TV NOVA Pula, za razdoblje 01.01.-31.05.2017., ukupan iznos za navedeno razdoblje iznos 20.833,33 kn sa PDV-om.

Svi navedeni iznosi plaćeni su iz proračunske stavke "Promidžba i informiranje".

Tijekom 2016. i 2017. godine nisu ugovorene subvencije ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju".

S poštovanjem,

Filip Macan
Službenik za informiranje
Upravni odjel za poslove gradonačelnika
Assessorato alle attività del sindaco
Tel: +385 (0)52 535 950
Fax: +385 (0)52 511 326
[Grad Vodnjan - Dignano e-mail za zahtjeve]
www.vodnjan.hr
-----------------------------------------------------------------------
GRAD VODNJAN-DIGNANO
CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO
Trgovačka 2, 52215 Vodnjan-Dignano, Hrvatska