Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Cerovlje

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Poštovana,

Vezano za Vaš zahtjev , izvješćujemo Vas da je Općina Cerovlje tijekom 2016.
i 2017. godine s CIK-om "Dr. Božo Milanović" d.o.o. - RADIO ISTRA sklopila
Ugovor o poslovnoj suradnji, vezano za medijske promidžbe manifestacija i
ostalih događanja na području Općine Cerovlje.
Vrijednost Ugovora s Radio Istrom za 2016. godinu iznosi 8.354,00 kn + PDV,
a za 2017. godinu 14.595,00 kn + PDV i isplaćeno je s pozicije: Usluge
promidžbe i informiranja.

S poštovanjem,
JUO Općine Cerovlje

prikazati citirane dijelove