Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Desinić

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

1 privitaka

 

 

[1][IMG]

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DESINIĆ

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:  008-01/17-01/21

URBROJ: 2214/03-17-18

Desinić, 31. 10. 2017.

GĐA. MELISA SKENDER

PREDMET: PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA, FINANCIRANJE MEDIJA

INFORMACIJA

DOSTAVLJA SE

 

Poštovana gđa. Skender,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama u predmetu financiranja
medija dostavljamo podatke o ugovorima, predmetima kao i o vrijednostima u
zahtjevu navedenih usluga te  oznake proračunskih stavaka iz kojih su
navedene usluge i isplaćene. 

U 2016. godini sklopljen je ugovor sa Zagorje International d.o.o. za
informiranje, Kardinala Stepinca 2, 49 000 Krapina,  u predmetu promicanja
javnosti rada općine, vrijednost ugovora iznosio je  15.000,00
(uključujući PDV), stavka proračuna je 32212 – literatura publikacije,
časopisi, glasila i ostalo.

Nadalje tijekom 2016. godine, za u zahtjevu navedene usluge, a temeljem
zakonskih obveza  objavljivani su opći i ostali akti općinskog vijeća i
općinskog načelnika u „Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije“,
vrijednost objava je  17.665,00 kuna, stavka proračuna je 323391 – objava
u Službenom glasniku.

Vrijednost objava u Narodnim novinama – Elektronički oglasnik javne nabave
- za potrebe objava sukladno Zakonu o javnoj nabavi tijekom  2016. iznosi
4.362,50kuna, stavka proračuna je 3434992 – izdaci za objave u Narodnim
Novinama.

Temeljem zakonske obveze objave natječaja  za prodaju nekretnina u 2016.
godini  - Hanza media d.o.o. isplaćeno je  2.318,75 kuna, stavka
proračuna  34349 – ostali nespomenuti izdaci.

U 2017. godini sklopljen je ugovor sa  Zagorje International d.o.o. za
informiranje, Kardinala Stepinca 2, 49 000 Krapina u predmetu promicanja
javnosti rada općine, vrijednost ugovora iznosi je  15.000,00 (uključujući
PDV), stavka proračuna je 32212 –  literatura publikacije, časopisi,
glasila i ostalo.

U 2017. godini sklopljen je ugovor sa Zagorski list d.o.o. za nakladničku
djelatnost, K. Š. Gjalskog 4, 49210, objavljivanje oglasa i PR članaka sa
područja naručitelja,  vrijednosti 7.500,00kuna, stavka proračuna je 32212
–  literatura publikacije, časopisi, glasila i ostalo.

Vrijednost objava  u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije po
zakonskoj osnovi u 2017. godini do sada iznosi  12.456,25  kuna, stavka
proračuna je 323391 – objava u službenom glasniku.

Vrijednost objava u Narodnim novinama – Elektronički oglasnik javne nabave
- za potrebe objava sukladno Zakonu o javnoj nabavi do sada iznosi
1.900,00 kuna, stavka proračuna je 3434992 – izdaci za objave u Narodnim
novinama te objava u Narodnim Novinama - oglasni dio - za potrebe
natječaja za prijam u službu 4.387,50 kuna stavka proračuna je 3434992 –
izdaci za objave u Narodnim Novinama.

S poštovanjem,

Lidija Ljubić

 

Ljubazno Vas molimo potvrdu primitka ove poruke.

Zahvaljujemo

___________________________________________________________________

OPĆINA DESINIĆ

TRG SVETOG JURJA 7, 49216 DESINIĆ,

OIB: 67465231566, MB: 2541106

KONTAKT. 049/343-146, 049/343-630 FAX: 049/300-610

e-mail: [2][Općina Desinić e-mail za zahtjeve], [3][e-mail adresa].

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.google.hr/imgres?q=slike+grb+...
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[e-mail adresa]

Za: Općina Desinić

Poštovana,

hvala Vam, primila sam podatke koje ste poslali.

S poštovanjem,

Melisa Skender