Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Gvozd

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Općina Gvozd

Poštovana,

vezano za Vaš zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama,
dostavljen e-mailom

dana 21. listopada 2017. godine,  dajemo sljedeće informacije kako
slijedi:

 

1. OBJAVA SLUŽBENIH AKATA

Općina Gvozd objavljuje službene akte u „Službenom vjesniku“ koji izdaju
GLASILA

d.o.o.iz Petrinje, D. Careka 2/1

1.1. Objave u 2016. godini

Ukupni troškovi objave službenih akata u 2016. godini iznosili su
15.512,52 kune i isplaćeni

su s proračunske stavke 32339 – Ostale usluge promidžbe i informiranja
Proračuna Općine

Gvozd za 2016. godinu.

1.2. Objave u 2017. godini

Ukupni troškovi objave službenih akata u 2017. godini do dana dostave ove
informacije

iznosili su 10.922,52 kune i isplaćeni su s proračunske stavke 32339 –
Ostale usluge

promidžbe i informiranja Proračuna Općine Gvozd za 2017. godinu.

2. OBJAVA NATJEČAJA, OGLASA  I DR.

U slučaju kad je zakonskim ili podzakonskim propisima odnosno općima
aktima Općine

Gvozd propisana obvezna objava natječaja, oglasa ili drugih akata u
dnevnom tisku, Općina

Gvozd iste objavljuje u „Večernjem listu“, kojeg izdaje VEČERNJI LIST
d.o.o. iz Zagreba,

Oreškovićeva 6H/1

2.1. Objave u 2016. godini

2.1.1. Objava Pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika
Općine Gvozd na

prijevremenim izborima 2016. godine. Datum objave: 5. ožujka 2016. godine.
Cijena:

1.875,00 kuna. Isplaćeno s proračunske stavke 32339 – Ostale usluge
promidžbe i

informiranja Proračuna Općine Gvozd za 2016. godinu.

2.1.2. Objava Pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova
Općinskog vijeća Općine

Gvozd na prijevremenim izborima 2016. godine. Datum objave: 5. ožujka
2016. godine.

Cijena: 3.750,00 kuna. Isplaćeno s proračunske stavke 32339 – Ostale
usluge promidžbe i

informiranja Proračuna Općine Gvozd za 2016. godinu.

2.1.3. Objava Natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice
Gvozd. Datum objave:

22. travnja 2016. godine. Cijena: 2.625,00 kuna. Isplaćeno s proračunske
stavke 32339 –

Ostale usluge promidžbe i informiranja Proračuna Općine Gvozd za 2016.
godinu.

2.1.4. Objava Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Društvenom
domu u

Boviću, Bović 110C. Datum objave: 11. srpnja 2016. godine. Cijena:
3.325,00 kuna.

Isplaćeno s proračunske stavke 32339 – Ostale usluge promidžbe i
informiranja Proračuna

Općine Gvozd za 2016. godinu.

2.1.5. Objava Natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu
Općine Gvozd.

Datum objave: 10. listopada 2016. godine. Cijena: 4.650,00 kuna. Isplaćeno
s proračunske

stavke 32339 – Ostale usluge promidžbe i informiranja Proračuna Općine
Gvozd za 2016. godinu.

2.1.6. Objava Obavijesti o raspisivanju natječaja za dodjelu na korištenje
poslovnih prostora u

vlasništvu Općine Gvozd udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za
opće dobro.

Datum objave: 20. listopada 2016. godine. Cijena: 1.215,50 kuna. Isplaćeno
s proračunske

stavke 32339 – Ostale usluge promidžbe i informiranja Proračuna Općine
Gvozd za 2016. godinu.

2.1.7. Objava Natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu
Općine Gvozd za

rad političkih stranaka. Datum objave: 17. studenog 2016. godine. Cijena:
2.850 kuna.

Isplaćeno s proračunske stavke 32339 – Ostale usluge promidžbe i
informiranja Proračuna Općine

Gvozd za 2016. godinu.

2.2. Objave u 2017. godini

2.2.1. Objava pravovaljanih kandidacijskih lista i kandidatura na lokalnim
izborima 2017.

godine. Datum objave: 6. svibnja 2017. godine. Cijena: 5.445,00 kuna.
Isplaćeno s

proračunske stavke 32339 – Ostale usluge promidžbe i informiranja
Proračuna Općine Gvozd

za 2017. godinu.

2.2.2. Objava rezultata izbora za članove Općinskog vijeća Općine Gvozd,
općinskog

načelnika Općine Gvozd i zamjenika općinskog načelnika Općine Gvozd iz
reda

pripadnika hrvatskog naroda na lokalnim izborima 2017. godine. Datum
objave:

23. svibnja 2017. godine. Cijena: 2.713,75 kuna. Isplaćeno s proračunske
stavke 32339

– Ostale usluge promidžbe i informiranja Proračuna Općine Gvozd za 2017.
godinu.

2.2.3. Objava Natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice
Gvozd. Datum objave:

6. srpnja 2017. godine. Cijena: 1.925,00 kuna. Isplaćeno s proračunske
stavke 32339 – Ostale

usluge promidžbe i informiranja Proračuna Općine Gvozd za 2017. godinu.

3. SUBVENCIJE ILI DONACIJE MEDIJIMA

Općina Gvozd nije tijekom 2016. i 2017. godine davala subvencije ili
donacije medijima.

 

S poštovanjem,

 

                                                           SLUŽBENICA ZA
INFORMIRANJE

 

                                                                      
          Nevena Basta

 

21.10.2017. u 12:43, Melisa Skender je napisao/la:

Za: Općina Gvozd

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[1][ZPPI #4587 email]

Je li [2][Općina Gvozd e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Gvozd? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
[3]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
[4]http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
[5]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #4587 email]
2. mailto:[Općina Gvozd e-mail za zahtjeve]
3. http://imamopravoznati.org/change_reques...
4. http://imamopravoznati.org/help/officers
5. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...