Za: Grad Hvar

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Liljana Caratan Lukšić, Grad Hvar

Poštovana, ugovori koji su sklopljeni s medijima u 2016. godini su:
1. Televizija pet j.d.o.o. iz Splita na iznos 69.000,00 kuna bez
PDV-a, odnosno 86.250,00 kuna sa PDV-om radi pružanja usluge TV
snimanja novogodišnje manifestacije i organiziranja medijske usluge
produkcije, promocije, snimanja i emitiranja manifestacije u TV
programu K5TV, te naknadna izrada DVD-a sa snimkom dočeka Nove
2016.g. u Gradu Hvaru i postava snimke na društvene mreže i youtube
web portal. Ovaj ugovor u iznosu od 86.250,00 kuna plaćen je iz
stavke „usluge promidžbe i informiranja (račun 323) – program 1002
– prigodni zabavni programi, aktivnost A1002 01 proračuna Grada
Hvara za 2016. godinu“.

2. Megamix d.o.o. iz Splita na iznos od 69.600,00 kuna bez PDV-a,
odnosno 87.000,00 kuna sa PDV-om zbog medijskog praćenja i
emitiranja: vijesti, informacija, te svih događanja koji su
značajni za život i rad stanovnika grada Hvara. Ovaj ugovor u
iznosu od 87.000,00 kuna s PDV-om plaćen je iz stavke „usluge
promidžbe i informiranja (račun 323) – program 1001 – javna uprava
i administracija, aktivnost A1001 02 proračuna Grada Hvara za 2016.
godinu“.

3. Televizija pet j.d.o.o. iz Splita na iznos 44.000,00 kuna bez
PDV-a, odnosno 55.000,00 kuna sa PDV-om u svrhu organizacije
manifestacije „Dolazak cara Dioklecijana i dioklecijanove
legije-Hvar 2016“ koja se održala na Trgu sv. Stjepana u Gradu
Hvaru. Ovaj ugovor u iznosu od 55.000,00 kuna plaćen je iz stavke
„usluge promidžbe i informiranja (račun 323) – program 1002 –
prigodni zabavni programi, aktivnost A1002 01 proračuna Grada Hvara
za 2016. godinu“.

Grad Hvar u 2016. godini nije dodijelio ili odobravao subvenciju,
ni donaciju iz proračuna, nijednom mediju.

Ugovori koji su sklopljeni s medijima u 2017. godini su: 1.
Televizija pet j.d.o.o. iz Splita na iznos 49.000,00 kuna bez
PDV-a, odnosno 61.250,00 kuna sa PDV-om radi pružanja usluge TV
snimanja novogodišnje manifestacije i organiziranja medijske usluge
produkcije, snimanja i emitiranja manifestacije u TV programu K5TV,
te naknadna izrada DVD-a sa snimkom dočeka Nove 2017.g. u Gradu
Hvaru. Ovaj ugovor u iznosu 61.250,00 plaćen je iz stavke „usluge
promidžbe i informiranja (račun 323) – program 1002 – prigodni
zabavni programi, aktivnost A1002 01 proračuna Grada Hvara za 2017.
godinu“.

2. Megamix d.o.o. iz Splita na iznos od 69.600,00 kuna bez PDV-a,
odnosno 87.000,00 kuna sa PDV-om zbog medijskog praćenja i
emitiranja vijesti, informacija, te svih događaja u Gradu Hvaru.
Ovaj ugovor u iznosu od 87.000,00 kuna s PDV-om plaćen je iz stavke
„usluge promidžbe i informiranja (račun 323) – program 1001 – javna
uprava i administracija, aktivnost A1001 02 proračuna Grada Hvara
za 2017. godinu“.

Grad Hvar u 2017. godini nije dodijelio ili odobravao subvenciju,
ni donaciju iz proračuna, nijednom mediju. Srdačan pozdrav, Liljana
Caratan Lukšić

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org