Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Hvar

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Liljana Caratan Lukšić, Grad Hvar

Poštovana, ugovori koji su sklopljeni s medijima u 2016. godini su:
1. Televizija pet j.d.o.o. iz Splita na iznos 69.000,00 kuna bez
PDV-a, odnosno 86.250,00 kuna sa PDV-om radi pružanja usluge TV
snimanja novogodišnje manifestacije i organiziranja medijske usluge
produkcije, promocije, snimanja i emitiranja manifestacije u TV
programu K5TV, te naknadna izrada DVD-a sa snimkom dočeka Nove
2016.g. u Gradu Hvaru i postava snimke na društvene mreže i youtube
web portal. Ovaj ugovor u iznosu od 86.250,00 kuna plaćen je iz
stavke „usluge promidžbe i informiranja (račun 323) – program 1002
– prigodni zabavni programi, aktivnost A1002 01 proračuna Grada
Hvara za 2016. godinu“.

2. Megamix d.o.o. iz Splita na iznos od 69.600,00 kuna bez PDV-a,
odnosno 87.000,00 kuna sa PDV-om zbog medijskog praćenja i
emitiranja: vijesti, informacija, te svih događanja koji su
značajni za život i rad stanovnika grada Hvara. Ovaj ugovor u
iznosu od 87.000,00 kuna s PDV-om plaćen je iz stavke „usluge
promidžbe i informiranja (račun 323) – program 1001 – javna uprava
i administracija, aktivnost A1001 02 proračuna Grada Hvara za 2016.
godinu“.

3. Televizija pet j.d.o.o. iz Splita na iznos 44.000,00 kuna bez
PDV-a, odnosno 55.000,00 kuna sa PDV-om u svrhu organizacije
manifestacije „Dolazak cara Dioklecijana i dioklecijanove
legije-Hvar 2016“ koja se održala na Trgu sv. Stjepana u Gradu
Hvaru. Ovaj ugovor u iznosu od 55.000,00 kuna plaćen je iz stavke
„usluge promidžbe i informiranja (račun 323) – program 1002 –
prigodni zabavni programi, aktivnost A1002 01 proračuna Grada Hvara
za 2016. godinu“.

Grad Hvar u 2016. godini nije dodijelio ili odobravao subvenciju,
ni donaciju iz proračuna, nijednom mediju.

Ugovori koji su sklopljeni s medijima u 2017. godini su: 1.
Televizija pet j.d.o.o. iz Splita na iznos 49.000,00 kuna bez
PDV-a, odnosno 61.250,00 kuna sa PDV-om radi pružanja usluge TV
snimanja novogodišnje manifestacije i organiziranja medijske usluge
produkcije, snimanja i emitiranja manifestacije u TV programu K5TV,
te naknadna izrada DVD-a sa snimkom dočeka Nove 2017.g. u Gradu
Hvaru. Ovaj ugovor u iznosu 61.250,00 plaćen je iz stavke „usluge
promidžbe i informiranja (račun 323) – program 1002 – prigodni
zabavni programi, aktivnost A1002 01 proračuna Grada Hvara za 2017.
godinu“.

2. Megamix d.o.o. iz Splita na iznos od 69.600,00 kuna bez PDV-a,
odnosno 87.000,00 kuna sa PDV-om zbog medijskog praćenja i
emitiranja vijesti, informacija, te svih događaja u Gradu Hvaru.
Ovaj ugovor u iznosu od 87.000,00 kuna s PDV-om plaćen je iz stavke
„usluge promidžbe i informiranja (račun 323) – program 1001 – javna
uprava i administracija, aktivnost A1001 02 proračuna Grada Hvara
za 2017. godinu“.

Grad Hvar u 2017. godini nije dodijelio ili odobravao subvenciju,
ni donaciju iz proračuna, nijednom mediju. Srdačan pozdrav, Liljana
Caratan Lukšić