Financiranje medija

Melisa Skender je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Općina Kalnik kao dio skupine poslane na 569 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Kalnik

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Općina Kalnik

Poštovani,

temeljem Vašeg Zahtjeva za pravo na pristup informacijama od 21. listopada 2017. godine, pružamo tražene informacije kako slijedi.

POPIS MEDIJA 2016. GODINA:
Prigorski.hr - 8.000,00 kn promidžba
Radio Križevci d.o.o. - 13.950,00 kn informiranje stanovništva općine Kalnik putem radijske postaje prema traženju i dogovoru sa Općinom Kalnik, 450,00 kn blagdanska čestitka i 330,84 kn objava javnog poziva
Radio Koprivnica d.o.o. - 7.500,00 kn propagandne emisije, 375,00 kn blagdanska čestitka
Narodne novine - 950,00 kn natječaj javna nabava
Podravski list - 1.000,00 kn oglašavanje – prigodna čestitka
Glas Podravine i Prigorja - 6.250,00 kn mjesečno praćenje i objave informacija iz politike i gospodarstva, turizma te sponzorstvo specijalnog izdanja vinskog vodiča Glasa Podravine i Prigorja, objava svih važnih informacija za Općinu na Radiju Glas Podravine, objava svih važnih informacija za Općinu na Internet stranicama Glasa Podravine
Codec Production, Križevci - 2.250,00 kn snimanje izborni rezultati i manifestacije „Vuzem“

Svi nabrojeni rashodi medija u 2016. godini teretili su stavku proračuna 3233 Usluge promidžbe i informiranja

POPIS MEDIJA 2017. GODINA:
Radio Križevci d.o.o. - 15.000,00 kn informiranje stanovništva općine Kalnik putem radijske postaje prema traženju i dogovoru sa Općinom Kalnik,
Radio Koprivnica d.o.o. - 3.750,00 kn propagandne emisije
Planmedia d.o.o., Koprivnica - 5.250 kn oglašavanje – oglasi Općinskog izbornog povjerenstva za lokalne izbore
Glas Podravine i Prigorja - 7.500,00 kn mjesečno praćenje i objave informacija iz politike i gospodarstva, turizma, uključujući manifestacije i europski projekti Općine, objava 3x jedna stranica kada to zatraži Općina ili 1x intervju, redovne blagdanske čestitke
24 SATA novine - 2.300,00 kn objava oglasa Prostorni plan Općine Kalnik

Svi nabrojeni rashodi medija u 2017. godini teretili su stavku proračuna 3233 Usluge promidžbe i informiranja

TIJEKOM 2016. I 2017. GODINE OPĆINA KALNIK NIJE NIKOME DAVALA SUBVENCIJE PA TAKO NI MEDIJIMA.

S poštovanjem,

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:
Jasmina Žibrin, dipl.oec.

Općina Kalnik
Trg Stjepana Radića 5, Kalnik
48267 Orehovec

Tel.: 048 857 250
Fax.: 048 270 760

Web: www.kalnik.hr

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org