Za: Općina Lovreć

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Ante antić, Općina Lovreć

Poštovana, temeljem obavijesti koju smo primili od povjerenika za
informiranje, a koji se referira na predstavku u kojoj se ukazuje
na nerješavanje zahtjeva za pristup informacijama koji je podnesen
21. listopada 2017. godine obavještavamo Vas: -da općina Lovreć
tijekom 2016. i 2017. godine nije imala niti jedan sklopljen ugovor
o materijalnim uslugama s medijima -da niti jedan medij od strane
općine Lovreć tijekom 2016. i 2017. godine nije subvencioniran ili
primio donaciju iz proračuna općine. Ukoliko imate još kakvih
pitanja stojimo Vam na usluzi. Lp

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org