Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Negoslavci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Općina Negoslavci Negoslavci, Općina Negoslavci

Poštovani,
obavještavamo Vas da tijekom 2016., 2017. godine Općina Negoslavci nije
sklopila ugovore o materijalnim uslugama s medijima. Tijekom 2016.,2017.
godine Općina Negoslavci nije davala subvencije ili donacije.

S poštovanjem.
Općina Negoslavci