Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Rakovica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Opcina Rakovica,

Poštovana gospođo Skender,
vezano za Vaš upit, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama,
ispričavamo se što nismo odgovorili u roku, a razlog istog je što smo u
velikom broju primljenih e-maila Vaš previdjeli.
Još jednom se zbog toga ispričavamo, a možemo vas izvjestiti da Općina
Rakovica u 2016. i 2017. godini nema skopljenih ugovora niti sa jednom
medijskom kućom.
Oglase, javne pozive, natječaje i drugo objavljujemo u Narodnim novinama i
Večernjem listu na temelju narudžbenica.
Tako su u 2016. godini Narodne novine izvršile usluge objave u iznosu od
7.392,12 kuna, a Večernji list u iznosu od 1.250,00 kuna
U 2017. godini Narodnim novinama smo za usluge isplatili 5.893,75 kuna, a
Večernjm listu 5.898,76 kuna. Sve je isplaćeno iz općih prihoda i
primitaka (račun 323390- Ostale usluge promidžbe i informiranja -
oglašavanje).
Službeni akti se objavljuju u Službenom glasniku Općine Rakovica koji se
objavljuje na web stanici Općine  ( www. rakovica.hr).
Nikakve donacije ni subvencije medijima nismo isplaćivali.
 
Zahvaljujemo na razumijevanju i lijepo Vas pozdravljamo.
 
Za Općinu Rakovica
Slavica Vuković