Financiranje medija

Melisa Skender je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Općina Stari Jankovci kao dio skupine poslane na 569 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Stari Jankovci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Općina Stari Jankovci

Poštovani,
Općina Stari Jankovci ima sklopljen Ugovor samo sa VTV d.o.o. za proizvodnju, prijenos i emitiranje televizijskog programa, Vinkovci na godišnji iznos od 24.000,00 kuna
Za Vinkovački list i Glas Slavonije imamo pretplatu i plaćamo pojedinačno objavu oglasa, a službene akte objavljujemo u Službenom vjesniku Vukovarsko - srijemske županije za što uplaćujemo u županijski proračun iznos od 5.000,00 kuna uz 375,00 kn održavanje web verzije.
Pretplate su plaćene sa proračunske pozicije 22, a Službeni vjesnik i VTV, d.o.o. sa pozicije 24,
S poštovanjem,
Dubravka Vrselja, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Jankovci

riginal Message-----
From: Melisa Skender [mailto:[ZPPI #4696 email]]
Sent: Saturday, October 21, 2017 12:44 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Stari Jankovci <[Općina Stari Jankovci e-mail za zahtjeve]>
Subject: Financiranje medija

Za: Općina Stari Jankovci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #4696 email]

Je li [Općina Stari Jankovci e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za
pristup informacijama zahtjeve za Općina Stari Jankovci? Ako da,
molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.


-------------------------------------------------------------------