Financiranje medija

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Općina Suhopolje

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

OpcinaSuhopolje, Općina Suhopolje

Poštovani,

sve potrebne informacije nalaze se na našoj službenoj stranici
https://www.suhopolje.hr/
Ukoliko Vam nešto od podataka nedostaje ovim putem Vas molim da nas
kontaktirate na telefon 033/772059, u ured Pročelnika Općine Suhopolje
kako bismo Vam mogli ustupiti sve potrebne podatke.

LP,

21.10.2017. u 12:44, Melisa Skender je napisao/la:

prikazati citirane dijelove

--
Ivana Topić Doležal, struč.spec.admin.publ.
Viši stručni suradnik za opće i upravne poslove
Odsjek za društvene djelatnosti i imovinsko - pravne poslove
Općina Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje
Tel.: 033/772-057

Za: OpcinaSuhopolje

Poštovana,

zahvaljujem na Vašem odgovoru i molim da ga dopunite podacima za ovu, 2017. godinu koje na web stranici nisam pronašla te iznosima isplaćenima za medijske usluge temeljem narudžbenica _ po mediju i po godinama.

Zahvaljujem unaprijed.

S poštovanjem,

Melisa Skender