Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Buje

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Mauricio Sinković, Grad Buje

1 privitaka

Pošt.

 

vezano na Vaš zahtjev za pristup informacijama  u privitku dostavljamo
skenirani izvornik odgovora

sa popisom medija i iznosima naknada za usluge marketinga i oglašavanja.

 

Sa poštovanjem,

 

Mauricio Sinković,dipl.iur.

Savjetnik za opće i kadrovske poslove

Consulente per le gestioni generali e lavorative

Upravni odjel za opće poslove

Assessorato per gli affari generali

 

Grad Buje-Buie

Istarska 2

Via dell`Istria 2

52460 BUJE-BUIE

[1]Tel:+385 91 1779 132

www.buje.hr

 

From: [e-mail adresa] [mailto:[e-mail adresa]]
Sent: Friday, November 10, 2017 11:56 AM
To: [Grad Buje e-mail za zahtjeve]
Subject: Message from KMBT_C452

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/Tel:+385