Financiranje medija

Pisani zahtjev podnositelja Melisa Skender za Grad Delnice

Zahtjev je uspješan.

Od: Melisa Skender

Za: Grad Delnice

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Od: Tomislav Mrle


Attachment Melisa Skender.pdf
351K Download View as HTML


Poštovana!
Sukladno pravu na pristup informacijama, dostavljamo vam tražene podatke
koji se odnose na Grad Delnice.
LP
Službenik za informiranje
Tomislav Mrle

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Delnice može: