Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Mala Subotica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Općina Mala Subotica

1 privitaka

Poštovana,

dopis u prilogu, molim potvrdu primitka.

Srdačno,

 

 

Općina Mala Subotica

Jedinstveni upravni odjel

Referent za opće i upravne poslove

Mirjana Sečan

 

 

 

Tel. 040/631 705; 099/62 98 493

Fax 040/631 500

E-mail: [e-mail adresa]

 

 

Za: Općina Mala Subotica

Poštovanje,

potvrđujem da sam dobila tražene podatke i zahvaljujem na odgovoru.

S poštovanjem,

Melisa Skender