Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Tisno

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Općina Tisno

Daje se odgovor na slijedeća pitanja:

 

P:    - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
 o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave

     službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
 predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke

     plaćen po godinama za svaki medij.

     - Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,

       diskrecijskom odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

 

O:           2016 godina:

                Televizija Šibenik d.o.o. , Šibenik …………………… 21.000,00 kn

                Radio Ritam d.o.o. , Šibenik …………………………… 15.000,00 kn

                TRIS, udruga za promicanje civilnog društva ….. 18.000,00
kn

 

                2017 godina:

                Šibenik media ……………………………………………….. 30.000,00 kn

                Pro-media d.o.o. …………………………………………… 14.400,00 kn

                Rudinapress, obrt za novinarstvo ………………….. 30.000,00 kn

                Median d.o.o. ……………………………………………….. 30.000,00 km

               

Proračunska stavka  R0025 – izdatak za usluge promidžbe i informiranja

 

S poštovanjem

 

Miljenko Meštrov

Zadužen za informiranje