Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Bale

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Irina Gobbato, Općina Bale

1 privitaka

Poštovani

Općina Bale je u 2016. sklopila ugovor sa MEDIA FI d.o.o. u iznosu od
15.200,00 kn +PDV na rok od godinu dana a 2017. sa TV ISTROM u iznosu od
2.728,50 + PDV mjesečno na rok od godinu dana.

Nisu se davale donacije niti su raspisivani natječaji na koje su se mediji
javljali.

 

S poštovanjem

 

Irina Gobbato, spec.publ.admin.

Pročelnica/Assessore

 

Tel. +385 (0)52 824 303

Fax. +385 (0)52 824 045

Mob./Cell. +385 (0)99 2190 684

[Općina Bale e-mail za zahtjeve]

-----------------------------------------------------------------------------------

OPĆINA BALE/COMUNE DI VALLE

Jedinstveni upravni odjel/ Assessorato unificato

Trg/Piazza Tomaso Bembo 1

52211 Bale/Valle

Republika Hrvatska/Repubblica di Croazia

www.opcina.bale-valle.hr