Poštovani, Mjesni odbori Općine Brtonigla-Verteneglio nemaju evidentiran OIB niti MB. Sa poštovanjem Marica Garić dipl.iur. Pročelnica Assessore Op...
Poštovani, Dostavljamo tražene informacije: - Preslike sklopljenih ugovora o uslugama s medijima u 2020. i 2021. godini - Kartice konta dobavljača s i...
Poštovani, Dostavljamo traženu informaciju. TV NOVA d.o.o. - 0,11% Pula, Mletačka 12 Tel: 052 211 411 lp Marica Garić dipl.iur. Pročelnica Assesso...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Brtonigla prema Zdenka Radoš dana .

Uspješan.

Poštovana, Općina Brtonigla-Verteneglio je sufinancirala postavljanje 2 punionice elektromotornih vozila na adresi: Brtonigla-Verteneglio, Mlinska 2....
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Brtonigla od strane Melisa Skender dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Brtonigla Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 20...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?